Hållbart på riktigt eller…

av | feb 26, 2018 | Blogg

Ibland när jag läser ett inlägg om hållbarhet i sociala medier, tittar på en hemsida, är på ett seminarium eller tittar i en hållbarhetsredovisning slås jag av tanken; ”Menar vi verkligen samma sak?

Kanske är det inte så enkelt eller självklart trots allt, det här med hållbarhet. Eller är det kanske så att vi väljer att tolka det så som det ”passar oss bäst”, eller kanske rent av så att det ”påverkar oss minst”…

Ibland kan man också läsa uttryck i stil med ”mer hållbar” – är inte det lite underligt – antingen är det väl hållbart eller också är det inte. Det är ju nästan som att säga; Du måste göra det här… eller; Du måste absolut göra det här… vad är skillnaden, det finns väl ingen gradering av måste – lika lite som det finns en gradering av hållbart?

Om det inte är hållbart, så är det ohållbart.

Den här ”smygdevalveringen” av begreppen ser man ju även i hur begreppet illustreras och åskådliggörs.
En bild säger mer än 1000 ord brukar det ju heta, men en bild kan också säga ”fel” saker.

Man brukar ju också säga att budskapet som en text eller bild förmedlar ”finns i läsarens eller åskådarens öga”, något som gör det ännu viktigare hur man kommunicerar.

På riktigt…

Mänskligheten (och vår ekonomi) är helt beroende av ett välmående samhälle på en välmående planet!

Enklare och tydligare än så här kan ju hållbarhet knappast beskrivas.
Målsättningen, sammanhanget och prioriteringen – allt i en mening.

Lägger man sedan till den välkända meningen från FN:s ”Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future” (”Brundtland-rapporten”, 1987);

”…hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov…”

…så är den övergripande definitionen klar.

Eller ?…

Den här bilden har du säkert också sett många gånger förut.
(Musse Pigg – metoden)

Tanken bakom bilden är väl att försöka åskådliggöra hur hållbarhet uppnås när Ekologiska-, Ekonomiska- och Sociala aspekter ”samverkar”.

Tanken är god, men det finns ett par problem, både med bilden och med synsättet som den illustrerar. 

Helhetstänk och funktionssamband saknas!

Med det här synsättet är det lätt att förledas tro att de tre aspekterna av hållbarhet kan bedrivas parallellt och närmast oberoende av varandra, om de bara sammanfaller i ”någon utsträckning” – den lilla röda ytan i mitten.

Bilden, med sina lika stora cirklar för var och en av aspekterna, ger också lätt intrycket att aspekterna är lika ”viktiga” och att man därför närmast kan ”bortse” från inbördes funktionssamband och prioritering.

Det här synsättet är väldigt vanligt förekommande, kanske för att det ger väldigt stor flexibilitet när det gäller tolkning och för att det bara i ”någon utsträckning” ifrågasätter de neoliberala teser och ideal som vi matats med under de senaste 40-50 åren. Läs mer om ”Den blinda tron på marknaden”.

Ibland pratas det till och med om tre sorters hållbarhet – Ekonomisk hållbarhet, Social hållbarhet och Ekologisk hållbarhet – ungefär som om man kan välja vilken hållbarhet man vill ”jobba” med, eller att de fungerar oberoende av varandra…

Så här kan det t.ex låta;

…förutsättningen för att vi skall kunna satsa på sociala och ekologiska frågor är att vi först och främst har en god lönsamhet…

…vår viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar för socialt hållbar utveckling…

…vi skall verka till stöd för en säker, effektiv, trygg, ekonomiskt hållbar och miljöansvarig civil luftfartssektor…(Översatt från ICAO:s hemsida, ”About ICAO”)

Triple Bottom Line

thefuture, Blogg, Triple-Bottom-LineEtt annat, lite tveksamt begrepp som är snarlikt det föregående är ”Triple Bottom Line”.

Det är inte helt ovanligt med tolkningar där de olika aspekterna summeras ”var för sig”, för att sedan jämföras på sista raden. Även här som om de kan hanteras ”parallellt” och att de är lika ”viktiga”.

Det är inte heller helt ovanligt att miljöaspekter och sociala aspekter klassas som ”externaliteter” eller att det på något sätt görs försök att omvärdera dem i ekonomiska termer – ”det blir ju enklare att jämföra då”.

Hållbarhet är betydligt mer komplext än så – väldigt många värden är helt omöjliga att omvandla till ekonomiska mätetal. Väldigt många samband och inbördes prioriteringar kan överhuvudtaget inte värderas i siffror, än mindre redovisas i en matematisk summering.

På riktigt eller…?

Kommunikation är oerhört viktigt i allt hållbarhetsarbete. Helhetssyn, uppriktighet och ödmjukhet är extra betydelsefullt för att kunna kommunicera och visualisera tydliga budskap kring hållbarhet.

”…those who tell the stories rule society”

Plato

I hållbarhetsredovisningar ägnar man ibland flera sidor åt att beskriva sina aktiviteter inom varje aspekt i detalj, men redovisar samtidigt väldigt lite om hur de olika aspekterna samverkar. Frågan man ibland kan ställa sig är; Har man egentligen tänkt igenom och förstått sin roll och sin egentliga påverkan, eller redovisar man bara en mängd indikatorer enligt ett givet ramverk…

thefuture® är din inspiratör, rådgivare och samarbetspartner
när det gäller hållbarhet och hållbar utveckling.

Kontakta oss

Nyhetsbrev

Anmäl dig med E-postadress för att få nyhetsbrev och blogg-inlägg från thefuture

Din prenumeration är nu registrerad! thefuture kommer att använda informationen du delger via detta formulär för att hålla kontakt med dig och för att skicka nyhetsbrev via e-post. Du kan när som helst ändra dina inställningar genom att klicka på "avregistrera/unsubscribe" längst ner i våra utskick, eller genom att kontakta oss på "info@thefuture.se". Genom att klicka på "Prenumerera" ger du ditt godkännande till att ta emot nyhetsbrev från oss.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This