Det ”NORMALA” är inte alls normalt…

av | apr 26, 2020 | Blogg

Nu när Corona-pandemin har blivit den ”nya vardagen”, så pratas det en hel del om hur länge det skall dröja innan allt blir ”normalt” igen. Det pratas om stödpaket hit och stödpaket dit, om ökade lånegarantier, större lånemöjligheter och andra ekonomiska insatser för att mildra konsekvenserna av COVID-19.

Nästan allt handlar om vårt nuvarande ekonomiska system, om triljoner dollar och miljarder euro eller Japanska yen. På nyheterna och i tidningarna kommenteras samtidigt fortlöpande hur börskurserna går upp och ner – i en egen ”bubbla” – till synes helt utan koppling till vad vi samtidigt ser och upplever ute i verkligheten. Det mesta handlar dessutom om hur företagen skall kunna räddas – betydligt mindre handlar om människorna.

Men det pratas väldigt lite om framtiden eller vart vi ska. Det verkar nästan inte spela någon roll, bara det inte är där vi befinner oss just nu. Det är nästan som om alla snabbast möjligt bara vill göra hela den här ”corona-grejen” till en parentes och återgå till det ”normala”…

Men vad menar vi då med ”normalt”…

 • Är det när luftföroreningar från den ”normala” produktionen orsakar >19.000 dödsfall per dag i världen? Länk
 • Är det när nästan 4.000 dör i den ”normala” trafiken på vägarna i världen varje dag? Länk
 • Är det när ca 821 miljoner människor lider av den ”normala” undernäringen i världen? Länk
 • Är det när ”normala” 46,5 miljarder kronor används varje dag på vapen och militär verksamhet i världen? Länk
 • Är det när fossila bränslen subventioneras med ”normala” 8 – 16 miljarder kronor per dag globalt? Länk
 • Är det när de ca 3% av världens befolkning som är frequent-flyers genomför sina ”normala” 11,5 miljoner flygresor per dag? Länk
 • Är det när ca 40,3 miljoner människors ”normala” arbete är någon form av slaveri? Länk 
 • Är det när mer än 27.000 ton giftiga kemikalier släpps ut av ”normala” industrier i vår miljö varje dag? Länk
 • Är det när vårt ”normala” konsumtionsbeteende producerar ca 30,5 miljoner ton avfall om dagen? Länk
 • Är det när den ”normala” avskogningen/skövlingen i världen överstiger 76.000 hektar om dagen? Länk
 • Är det när den ”normala” oljeförbrukningen ligger över 100 miljoner fat per dag och fortsätter att öka? Länk
 • Är det när ”normala” 118.000.000 ton koldioxid från fossila bränslen släpps ut i vår miljö varje dag? Länk

Eller är det något annat?

En stund för eftertanke…

Corona-pandemin är en fruktansvärd prövning för väldigt många människor. Människor som insjuknar och kanske inte överlever, människor i vårt fantastiska sjukvårdssystem som under långa arbetspass tvingas ta ohyggligt svåra beslut och samtidigt bara har begränsade möjligheter att ”rå på” det aggressiva viruset.
Nära och kära som maktlösa tvingas se på från avstånd.

Pandemin och de åtgärder som vi tvingats införa för att ge vårt sjukvårdssystem en chans att möta utmaningen, slår dessutom hårt mot vårt samhälle på så många andra sätt.

Stora delar av det mänskliga samhället har i princip stannat upp.

Oavsett om du är fattig eller rik, har den ena hudfärgen eller den andra, är man eller kvinna, tror på den ena eller den andra guden, gillar det ena fotbollslaget eller det andra – ingen lämnas oberörd.

Men samtidigt är det en chans för oss alla, att ta en stund för eftertanke och fundera på vad det är vi egentligen håller på med… 

När blev t.ex egoism och självupptagenhet ”normalt”…?

Vi lever i en tid där kunskap och vetenskap är lättillgängligare än den någonsin varit och vår utbildningsnivå är högre än någonsin tidigare. En tid där vi i vårt uppkopplade samhälle har blixtsnabb tillgång till oändligt mycket mer kunskap och data än någon annan generation före oss någonsin haft. En tid där många kunnat resa och möta olika kulturer över hela vår värld – men ändå verkar vi ha blivit mer ”egoistiska och självcentrerade” än någon av våra föregående generationer.

Vår egoism och självupptagenhet verkar ha gjort oss så inskränkta att vi inte längre har förmågan att förstå konsekvenserna av våra handlingar och än mindre visa empati för någon utanför vår egen lilla ”bubbla”.

I takt med vår ökande självupptagenhet har även vårt demokratiska system och människors lika värde kommit att utmanas allt mer. Ord som John F Kennedy’s; ”Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country” har på några få decennier ersatts med egoistiska uttalande i stil med; ”Vad fan får jag för pengarna?

Hur blev det så här?

Kanske var det Milton Friedman och hans ”kompisar” i Mont Pelerin-sällskapet som i sina neoliberala teser (Statement of aims, 1947) påstod att; ”Samhället egentligen inte finns, eftersom alla fria människor ju är individualister” och att man därför kunde ignorera det. Kanske var det Margaret Thatcher som i en intervju på 1970-talet sa att; ”There is no such thing as society” följt av konstaterandet; ”det finns män och kvinnor och det finns familjer, och det är, naturligtvis, marknaden som förbinder dem, som arbetare och som konsumenter…” Läs mer: Den blinda tron på marknaden

Eller kanske var det Ayn Rand som, i sin upprördhet efter att hennes far 1918 fick sin dörr insparkad av den stalinistiska Röda Armen och sin apoteksverksamhet beslagtagen, skapade ett eget filosofiskt system som förespråkade individualism och kapitalism samtidigt som det emotsatte sig alla former av kollektiva samhällen.

”Democracy, in short, is a form of collectivism, which denies individual rights: the majority can do whatever it wants with no restrictions. In principle, the democratic government is all-powerful. Democracy is a totalitarian manifestation; it is not a form of freedom”
– Ayn Rand

Hennes filosofi och böcker, bl.a ”Atlas shrugged” och ”The Fountainhead”, med sitt starka fokus på ”Jag, Min, Mitt” har sedan dess och ända fram i nutid, haft en nästan kult-liknande följarskara och framhållits av en lång rad, framförallt amerikanska politiker och företagsledare, som ”grundläggande…” Artikel från The Guardian.

Alan Greenspan, Ray Dalio, Bröderna Koch, Mike Pompeo, Paul Ryan, Donald Trump, Rex Tillerson, Steve Jobs, Annie Lööf m.fl är bara några av de som har inspirerats av Ayn Rands egocentrerade och antidemokratiska tänkesätt.

Är verkligen konsekvenserna av neoliberala idéer och kapitalism helt oviktiga?

Många oroar sig högljutt för de ekonomiska konsekvenserna av att många länder, mer eller mindre, har stängt ner ”hela samhället” för att sjukvården skall ha en chans att klara vården av alla som drabbas av COVID-19.

Var är alla dessa ”högröstade experter” när man tittar på konsekvenserna som kontinuerligt förorsakas, av det ”business-as-usual” som annars kallas ”normalt”?

Är det verkligen så att det bara är ekonomiska konsekvenser som ”räknas”? Får ekonomisk framgång och egoism kosta precis vad som helst – till och med vår fortsatta existens på den här planeten?

…när jag ställde samma fråga på twitter fick jag omedelbart kommentarer om att konsekvenserna av att inte återgå till ”business-as-usual” precis som innan, ”inte bara” handlar om ekonomin. Det skulle också sannolikt innebära att människor skulle bli av med jobben, självmordsstatistiken skulle skjuta i höjden, svälten i låglöneländerna skulle öka o.s.v – ingen var villig att bemöta några följdfrågor kring de kända konsekvenserna av fortsatt ”business-as-usual” enligt listan ovan…

Är det så att vi absolut inte får ifrågasätta eller utmana det nuvarande ekonomiska systemet, den neoliberala drömmen om en oreglerad fri marknad och dess utopiska tankar om evig tillväxt eller en egoistisk filosofi som sätter likhetstecken mellan demokrati och totalitärt styre…

Kanske är det dags att dra ett streck och sammanfatta vad den neoliberala politiken och dess ”program” har åstadkommit på bara några få decennier. För att använda ett av dess största förespråkares kända talesätt:

”One of the greatest mistakes is to judge policies and programs by their intentions rather than their results.”

– Milton Friedman

När nu resultatet av en neoliberal kapitalistisk politik dess program och närbesläktade filosofi, trots sina ”intentioner”, på bara några få decennier har tagit oss till randen av ekologisk, social och ekonomisk kollaps, och mänskligheten står inför de katastrofala konsekvenserna. En utmaning som får corona-pandemin att närmast framstå som en ”västan-fläkt”…

Är det då inte dags att på allvar bedöma resultatet och ompröva vad vi menar med Normalt?

…till och med en av neoliberalismens ”grundare” ansåg ju att något annat än att värdera resultatet, vore att betrakta som ett stort misstag!

Normalt!

Låt oss börja på ”systemnivå”, med våra yttre förutsättningar:

”All materia på vår planet har alltid funnits här, det enda som kommer till utifrån är solenergi!”

Utan att gå ner alltför mycket på detaljnivå, kan vi konstatera att under ca 4,5 miljarder år så har vår planet utvecklats från en ogästvänlig ”stenklump” till ett fantastiskt under av sammankopplade kretslopp och system. Mångfalden och komplexiteten är ofattbar. Tidsskalan är fullständigt obegriplig.

För att få en liten uppfattning om hur fantastiskt smart allting hänger ihop; ”I naturens samlade kretslopp finns inget avfall – allting återanvänds!”; ”Fotosyntesen är i princip den enda naturliga processen som kan omvandla den inkommande solenergin till någon annan energiform.”
(Fossila bränslen består ju till stor del av växtdelar som pressats samman och lagrats under miljontals år djupt i vår berggrund – växtdelar vars liv och inlagring av kol har möjliggjorts av fotosyntesen

Detta är det normala!

Men sedan ”bestämde” vi människor att våra behov och idéer om självförverkligande gäller före allt annat.

DEN STORA ACCELERATIONEN

Tolv indikatorer visar socio-ekonomisk aktivitet, bl.a. ekonomisk tillväxt (BNP); befolkning; utländska direktinvesteringar; energiförbrukning; telekommunikation; transport och vattenanvändning.

Ytterligare tolv indikatorer visar förändringar i viktiga miljökomponenter i de planetära systemen, bl.a. kolcykeln; kvävecykeln och biologisk mångfald.

Fram till senare delen av 1700-talet var vi fortfarande en relativt ”liten” befolkning på en ”stor” planet och levde ganska nära naturens normala kretslopp. Men i och med upptäckten att vi genom att förbränna fossila bränslen kunde snabba upp, öka och styra energitillförseln och därmed slippa att förlita oss på naturens kretslopp (industrialismen), ökade vår påverkan på planetens normala kretslopp. Vi brydde oss dock väldigt lite om konsekvenserna av vårt handlande.

Men, det var först runt 1950 och ungefär samtidigt med uppkomsten av de neoliberala idéerna* om en oreglerad fri marknad och evig tillväxt, tillsammans med bl.a Ayn Rands egoistiska filosofi*, som den mänskliga påverkan på vår planet verkligen tog fart och den har sedan dess ökat nästan exponentiellt. Som exempel har nästan 90% av alla koldioxidutsläpp från förbränning av fossila bränslen skett sedan år 1950. (40% har skett sedan år 2000)

*) Naturligtvis finns det en lång rad andra teknologiska framsteg, uppfinningar och sociala förändringar som skett under denna period och som också bidragit till utvecklingen. Många av dessa framsteg med tillhörande konsekvenser har dock accelererats och förstärkts av politik och ekonomiska synsätt baserade på neoliberala ”teser” och filosofier. 

Vad gör vi nu?

Trots de tråkiga och jobbiga omständigheterna, så har vi fått en fantastisk chans att tänka hållbart och att förändra. Med tanke på hur akut klimatkrisen är, kanske det är vår bästa och ”sista” chans till verklig förändring.

Finns det någon ursäkt för att inte ta hänsyn till det vi vet idag – det all forskning och vetenskap visat sedan länge?

Om inte nu – När?

Hillel the Elder

Nyhetsbrev

Anmäl dig med E-postadress för att få nyhetsbrev och blogg-inlägg från thefuture

Din prenumeration är nu registrerad! thefuture kommer att använda informationen du delger via detta formulär för att hålla kontakt med dig och för att skicka nyhetsbrev via e-post. Du kan när som helst ändra dina inställningar genom att klicka på "avregistrera/unsubscribe" längst ner i våra utskick, eller genom att kontakta oss på "info@thefuture.se". Genom att klicka på "Prenumerera" ger du ditt godkännande till att ta emot nyhetsbrev från oss.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This