IEA, World Energy Outlook

IEA, World Energy Outlook

IEA, World Energy Outlook The World Energy Outlook (WEO) publiceras varje år baserat på objektiva data och opartisk analys och ger kritisk analys och insikter om trender i efterfrågan och tillgång på energi, och vad de betyder för energisäkerhet, miljöskydd och...
IEA, Net Zero by 2050

IEA, Net Zero by 2050

IEA, Net Zero by 2050 A Roadmap for the Global Energy Sector IEAs ”flagship-report” eller ”färdplan” för hur världen ska kunna klara Parisavtalets mål om max 1,5 grads temperaturökning. Färdplanen baseras på en koldioxidbudget som ger femtio procents chans...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!