Sustainable Development Report

Sustainable Development Report

Sustainable Development Report Juni 2023 Rapporten för hållbar utveckling (tidigare SDG Index & Dashboards) är en global bedömning av ländernas framsteg mot att uppnå målen för hållbar utveckling. Den är ett komplement till de officiella SDG-indikatorerna och de...
The Sustainable Development Goals Report

The Sustainable Development Goals Report

The Sustainable Development Goals Report 2022 En robust uppföljnings- och översynsmekanism för genomförandet av 2030-agendan för hållbar utveckling kräver en solid ram av indikatorer och statistiska data för att övervaka framstegen, informera om politiken och...
Globala Målen

Globala Målen

Globala Målen ”Globala Målen för hållbar utveckling” Detta är Planetens viktigaste agenda just nu (Agenda 2030), tillsammans med Parisavtalet om att hålla ökningen av den globala genomsnittstemperaturen under 2 °C. De Globala Målens kanske viktigaste...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This