Sustainable Development Report

Sustainable Development Report

Sustainable Development Report Juni 2019 Rapporten för hållbar utveckling presenterar SDG-index och ”dashboards” för alla FN: s medlemsländer och redovisar genomförandet av målen för hållbar utveckling (SDG). Den utarbetades av team av oberoende experter...
Globala Målen

Globala Målen

Globala Målen ”Globala Målen för hållbar utveckling” Detta är Planetens viktigaste agenda just nu (Agenda 2030), tillsammans med Parisavtalet om att hålla ökningen av den globala genomsnittstemperaturen under 2 °C. De Globala Målens kanske viktigaste...
Share This