Grön tillväxt – En omöjlig framtid…!

av | sep 17, 2018 | Blogg

”Grön tillväxt” – har du hört begreppet förut…

Många politiker, ekonomer och beslutsfattare använder begreppet och påstår samtidigt att vi genom att använda effektivare teknologi (teknik-fix) och rätt styrmedel, kan ha en fortsatt ekonomisk tillväxt, samtidigt som vi minskar vår påverkan på miljön. Man vill åstadkomma vad man kallar en ”absolut frikoppling” mellan ekonomin och vårt utnyttjande av naturresurser.

Inte minst i årets valrörelse har detta synts tydligt – en del har ju påstått att vi inte skall minska flygandet, inte minska bilåkandet, inte störa den ekonomiska tillväxten, vi skall ”bara” minska miljöpåverkan från den…

Det låter ju som en helt suverän lösning på en oerhört komplex utmaning…

Men det finns ett problem, forskningen stödjer inte ”drömmen” om evig ekonomisk tillväxt helt frikopplad från användning av naturens resurser. Studie efter studie visar att det faktiskt inte ens är möjligt.

Samtidigt så ser och hör man allt oftare om effekterna av ohejdad tillväxt och varningssignalerna om hur miljön och ekosystemen förstörs. Det är hetta, torka, kraftigare stormar, skogsskövling, jordförstöring, kollapsande fiskbestånd, döda havsbottnar, försvunna insektspopulationer, plast i haven, luftföroreningar och stigande koldioxidhalter….

Kriser som drivs på av de globala kraven på ekonomisk tillväxt och ökad konsumtion…

Framtiden…

Redan 2012 visade ett forskarteam under ledning av bl.a. Monika Dittrich (DE) att om vårt resursutnyttjande växer i samma takt som hittills, så skulle vårt behov av resurser nästan 3-dubblas fram till 2050. (Rapport)

När forskarna istället förutsatte att alla länder tillämpade ”Best Practice” för sin resursanvändning så skulle ändå resursbehovet motsvara nära 200%.

2016 simulerade ett annat forskarteam ett scenario (A-scenario) där alla världens länder antogs ta mycket större ansvar och bl.a. fördubbla sin resurseffektivitet samtidigt som man införde en global koldioxidskatt. Även i detta scenario landade man på ett resursbehovet motsvarande 200% av jordens kapacitet.

FN (UNEP) gjorde under 2017 simuleringar (B-scenario) där man verkligen gick ”all-in” för att se vilka parametrar som behövs för att klara vårt resursbehov inom de planetära gränserna. Resursbehovet 2050 hamnade då nästan på 300% av jordens kapacitet…

Framtidssimuleringar

Resursanvändning i Miljarder Ton/år, 2050

BUSINESS-AS-USUAL

Årlig ekon. tillväxt: 2-3%

Fortsatt ökad resursanvändning lika dagens utveckling, inklusive, fiskeri, boskap, skogsbruk, mineralutvinning och fossila bränslen.

BEST PRACTICE

Årlig ekon. tillväxt: +3%

Absolut bästa möjliga resurshushållning med känd teknik, optimala metoder etc. tillämpas av jordens alla länder.

(Ett extremt optimistiskt antagande)

A-SCENARIO

Årlig ekon. tillväxt: +3%

rdubblad resurseffektivitet, bl.a. med hjälp av tänkta tekniska innovationer 

Global koldioxidskatt på 50-236 dollar/ton

B-SCENARIO

Årlig ekon. tillväxt: +3%

Mycket bättre resurshushållning.
Snabb teknologisk utveckling, stark styrning av myndigheter.

Global koldioxidskatt på 573 dollar/ton.

Skatt på resursutvinning.

Hänsyn tagen till en fri marknadsekonomi.

Problemet är uppenbart redan NU!

WWF:s ”Living Planet Report, 2016” visar att att vi redan med dagens användning av resurser (nära 80 miljarder ton/år) nyttjar planetens kapacitet till 164 % eller motsvarande 1,6 planeter…!

Alla studierna är baserade på väldigt optimistiska antaganden. Vi är ju t.ex väldigt långt ifrån en global skatt på koldioxid och resurseffektiviteten minskar i nuläget.

Även i den mest optimistiska studien landar resursanvändningen 2050 på en nivå som är nästan dubbelt så stor som jordens kapacitet. Fortsatt överutnyttjande riskerar dessutom att minska planetens kapacitet att regenerera resurser.

Planetens Kapacitet

Miljarder Ton/år

Det är uppenbart – alla försök att effektivisera och på olika sätt begränsa/minska resursanvändningen genom t.ex beskattning äts väldigt snabbt upp av den ohejdade ekonomiska tillväxten.

Ta en titt på världsbankens graf för vad som hände med de globala CO2-utsläppen 2009, året efter den senaste globala ekonomiska krisen, då den ekonomiska tillväxten bromsade upp. Eller titta på hur lågkonjunkturen i samband med oljekrisen 1973 påverkade, eller den ekonomiska recessionen i början av 1980-talet – någon korrelation…?

Den oundvikliga slutsatsen

OM vi skall ha någon chans att nå ett hållbart liv på jorden, så måste vi tänka om!

Vår, redan idag, överutnyttjade planet klarar inte fortsatt rovdrift mycket längre och den klarar definitivt inte de stora ökningar av resursanvändning som forskarnas framtidsstudier visar. Det handlar inte längre om att begränsa ökningen av resursanvändningen – det handlar om att minska den totala resursanvändningen till en nivå som planetens komplexa väv av kretslopp och mångfald kan regenerera.

Samtidigt visar studie efter studie att ekonomisk tillväxt inte kan frikopplas från ökad konsumtion och ökad resursanvändning.

Då måste vi ju ifrågasätta evig ekonomisk tillväxt!

För en del låter detta säkert som ”att svära i kyrkan”, främst gäller det väl alla som fortfarande tror blint på den ”fria marknaden” och de neoliberala idéer som vi matats med sedan sjuttiotalet…

Den ”blinda” tron på marknaden…

… idag vet vi ju att även om marknadsekonomin har bidragit till en på många sätt snabb och ”fantastisk” utveckling för mänskligheten (… i alla fall, delar av den), så har den närmast blinda tron på ”marknaden” samtidigt som vi ignorerat varningssignalerna från planeten och samhället, och dessutom blundat för bank- och finansvärldens alltmer skenande profithunger, tagit oss till randen av ekologisk, social och ekonomisk kollaps     Läs mer…

Men det kanske inte är så farligt som det låter. Vi skall ju inte helt sluta med ekonomisk aktivitet, vi skall bara ändra lite på ”upplägget”. Det betyder helt enkelt att nästa år skall vi inte producera och konsumera mer än vi gör i år. Istället skall vi fokusera och jobba hårt på att minska vår resursanvändning – vi behöver också minska bl.a CO2-utsläppen med 8-15% per år (halvering varje decennium) för att vårt klimat skall ha en chans att återgå till en stabil nivå.

Det kan naturligtvis betyda att vi behöver krympa vissa sektorer som är särskilt skadliga för vår miljö och som inte är nödvändiga för att mänskligheten skall blomstra…

Ekonomi i balans

En ekonomi i balans, utan tillväxt, behöver inte heller betyda att livskvalitet och levnadsstandard förändras till ”det sämre”. Vår planet kan bidra med mer än tillräckligt för oss alla; Problemet är att resurserna inte är lika fördelade.

Vi kan förbättra människors liv redan idag genom att bara dela det vi redan har mer rättvist, snarare än att fortsätta plundra jorden för att några ”priviligierade” eller ”giriga” skall ha ännu mer – ”Planet and Humanity first!”

Kanske betyder det en mer cirkulär ekonomi och fler och bättre offentliga / gemensamma tjänster. Kanske betyder det ”basinkomst”. Kanske betyder det en kortare arbetsvecka som gör det möjligt för oss att minska produktionen samtidigt som vi levererar full sysselsättning och ökar människors tid till rekreation och livskvalitet …

Sensmoral: ”Om vi inte har en levande planet, är det ganska omöjligt att göra någon av de där andra sakerna vi gärna vill göra, så vi kanske behöver ändra våra prioriteringar!”

”Mänskligheten (och vår ekonomi) är helt beroende av ett välmående samhälle på en välmående planet!”

Nyhetsbrev

Anmäl dig med E-postadress för att få nyhetsbrev och blogg-inlägg från thefuture

Din prenumeration är nu registrerad! thefuture kommer att använda informationen du delger via detta formulär för att hålla kontakt med dig och för att skicka nyhetsbrev via e-post. Du kan när som helst ändra dina inställningar genom att klicka på "avregistrera/unsubscribe" längst ner i våra utskick, eller genom att kontakta oss på "info@thefuture.se". Genom att klicka på "Prenumerera" ger du ditt godkännande till att ta emot nyhetsbrev från oss.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This