Det här förändrar ALLT!

av | mar 23, 2020 | Blogg

Ingen kunde väl förutse att det var möjligt att stänga ner samhället så snabbt och i den globala omfattning som nu sker. På bara tre månader har Corona-viruset, COVID-19, utvecklats till en pandemi som försatt stora delar av vårt moderna och utvecklade samhälle i ”koma”.

Vårt agerande visar tydligt att; när en allvarlig kris uppstår så finns i stort sett inga begränsningar för hur långtgående och ”obekväma” beslut som kan fattas eller hur omfattande åtgärder och resurser som kan mobiliseras. Inte heller krävs det några långdragna djuplodande kostnads- eller konsekvensanalyser innan besluten fattas.

Mänskligheten (och vår ekonomi ) är helt beroende av ett välmående samhälle på en välmående planet

Samtidigt så är ju ”störningen” som COVID-19 har förorsakat på samhället bara en liten ”föraning”, en liten ”parentes”, om man jämför med den annalkande klimatkrisen och konsekvenserna av vår ohållbara livsstil. Utmaningar som redan har börjat spela ut och påverka vårt samhälle i allt större omfattning.

Den mest påtagliga skillnaden är väl att; när väl de här förändringarna sker, finns ingen återvändo, inget ”vaccin”!
Klimatsystem och kretslopp som passerar ”gränsen/brytpunkten” går inte att återställa! Naturresurser som utarmas eller tar slut kan inte återskapas. Förorenade hav kan inte renas. Odlingsmark som utarmas med överdriven konstgödsling och dränks med växtgifter är inte längre odlingsbar. Djur- och växtarter som försvinner går inte att återskapa, o.s.v. (...inte ens med trillion-dollar paket)

Planeten kommer att klara sig! Den behöver inte oss, den behöver inte vårt samhälle, vår girighet, vår jakt på evig tillväxt eller vårt ekonomiska system. Den ”jobbar” dessutom med en tidsskala och en långsiktighet som vi knappt kan ta in, än mindre förstå…

This Changes Everything!

Så här skriver Naomi Klein i sin bok från 2014;

Either we embrace radical change ourselves or radical changes will be visited upon our physical world. The status quo is no longer an option.

Glöm allt du tror att du vet om den globala uppvärmningen och klimatkrisen. Det handlar inte om koldioxid – det handlar om kapitalism.

Det mest djupgående hotet mot mänskligheten är kriget som vår nuvarande ekonomiska modell och dess utövare för mot livet på jorden. Vi får ofta höra att ”marknaden” kommer att rädda oss, när i verkligheten den närmast missbruksliknande jakten på ekonomisk vinst, ökad BNP och evig tillväxt istället tar oss allt längre bort från en hållbar värld för varje dag.

www.naomiklein.org, www.thischangeseverything.org 

Ekonomin är beroende av ett välmående samhälle – inte tvärtom…!

Under de gångna veckorna har vi bl.a. fått se tredje AP-fondens VD, Kerstin Hessius i ett inslag på TV, nästan koleriskt kräva att någon måste sätta en sluttid[?] för när pandemin är över så att man kan återgå till business-as-usual, samtidigt som hon, utan någon egen expertis inom ”pandemi-bekämpning”, hävdar att; ”det är klart att det måste finnas mer effektiva sätt att begränsa risken för överfulla sjukhus än att stänga ner hela ekonomin…”.

På sociala medier har man också bl.a. kunnat se ett inslag från FOX-News där den republikanske vice guvernören i Texas, Dan Patrick (fd. Talk-show host), på fullt allvar anser att det nuvarande (Amerikanska) ekonomiska systemet är viktigare att rädda än att rädda livet på människor i riskzonen…

Detta är bara ett par, av många högljudda signaler, från det ekonomiska ”etablissemanget”, med det underliggande budskapet att det nuvarande ekonomiska systemet och den ”fria marknaden” är så viktiga för mänskligheten att man får ”acceptera” några dödsfall.

Selektivt konsekvenstänk…?

När ekonomerna sedan försöker rättfärdiga sina åsikter med uttryck som att; ”konsekvenserna av åtgärderna får inte bli värre än orsakerna till varför de görs” och att ”minskad ekonomisk aktivitet får många andra hälsokonsekvenser” framstår egenintresset och fixeringen vid det neoliberala synsättet bara ännu tydligare.

Var finns detta synsätt, när forskarna uppskattar att; sannolikt har fler liv räddats på grund av de minskade luftföroreningarna över bl.a. Kina och norra Italien (en följd av de kraftfulla åtgärder som gjorts), än vad coronaviruset har medfört. Var finns ”konsekvenstänket” när de sjunkande koldioxidutsläppen från den minskade flygtrafiken redovisas eller när de skadliga kväveoxidutsläppen från biltrafiken minskar – utsläpp som är en direkt konsekvens av den ”normala” ekonomiska aktiviteten. 

Var finns denna klarsyn när vetenskapen allt oftare påtalar de, ofta dolda, hälsokonsekvenserna av nuvarande status quo, dvs de betydande kostnader som vårt nuvarande ekonomiska system påför vår hälsa och vår miljö.

Var finns denna klarsyn när mänskligheten står inför en klimatkatastrof av enorma proportioner, en klimatkatastrof som det inte finns något ”vaccin”, eller ens en ”bortre tidsgräns” för. En klimatkatastrof som vetenskapligt har bevisats vara en direkt konsekvens av vårt nuvarande ekonomiska system – en konsekvens av Business-as-Usual och som påtagligt accelererats av 3-4 decenniers neoliberala idéer om den fria marknaden!
Se ”Den Stora Accelerationen

…och då har jag inte ens berört det faktum att Trump twittrar att han ”ser ljuset i tunneln” och vill ”återöppna” det Amerikanska näringslivet lagom till påsk, samtidigt som bl.a. New Yorks befolkning upplever en exponentiellt accelererande ökningstakt av antalet smittade, eller att Brasiliens Jair Bolsonaro fortfarande påstår att coronaviruset är ett ”media-trick för att kasta ut honom” och kategoriskt motsätter sig åtgärder mot vad han kallar en ”liten flunsa”… 

Världsbanken ”kräver” mer frihandel och styrning mot marknadsekonomi…

Världsbankgruppens ordförande David Malpass gjorde följande anmärkningar vid G20-finansministrarnas konferenssamtal om COVID-19 den 23 Mars:
”Countries will need to implement structural reforms to help shorten the time to recovery and create confidence that the recovery can be strong. For those countries that have excessive regulations, subsidies, licensing regimes, trade protection or litigiousness as obstacles, we will work with them to foster markets, choice and faster growth prospects during the recovery…”

Underförstått kan man kanske tolka det som att målsättningen med det ”stödpaket” (ca 12 miljarder dollar) som världsbanken annonserat i samband med corona-utbrottet är att, så fort som möjligt, återställa Business-as-Usual. Man uttalar t.o.m. att man skall ”…arbeta med dem för att främja den fria marknaden, och snabbare tillväxt under återhämtningen”.

…samtidigt lyckas inte utrikesministrarna inom G7-gruppen enas om en gemensam kommuniké efter sitt senaste virtuella möte beroende på att den Amerikanska delegationen krävde att coronaviruset skulle kallas för ”Wuhan virus” – sannolikt för att skuldbelägga Kina… (…handlade det kanske om att flytta fokuset från USA:s egen hantering av coronaviruset?)

AP-fondernas investeringarna i fossilbolagen ökade 2019…?

De svenska AP-fonderna, däribland tredje AP-fonden, där Kerstin Hessius är VD, ökade under 2019 sina investeringar i fossilbolagen… Läs Greenpeace granskning från 2019 HÄR.

Var finns konsekvenstänket, som man så ivrigt och högljutt åberopar när det gäller att skydda vårt samhälle mot ett, ännu så länge, obotligt coronavirus.

Rimligtvis borde väl ökade investeringar i fossilbolag – när vi står inför en akut klimatkris av nästan ofattbar omfattning, när vi har ett Paris-avtal, när vi har Svenska miljömål, när vår demokratiskt valda riksdag har satt mål om en hållbar finansmarknad och dessutom har skapat nya regler för AP-fondernas arbete som slår fast att särskild vikt ska fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas – medföra några konsekvenser som måste beaktas…

Vi har också en grundlag där det också står att det allmänna (vilket även innefattar de allmänna pensionsfonderna) ska “främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Hur kan man då säga att man anser att ”Hållbarhetsarbetet måste ske i bolagen, det är där man kan göra de riktigt stora förändringarna” och sedan fortsätta och till och med öka sina investeringar i fossilbolagen.

Vad säger man till fossilbolagen; ”Här får ni låna pengar till er verksamhet, pengar som vi först och främst vill ha en hög avkastning på – men snälla, kan ni försöka låta bli att använda dem för att utvinna mer olja…”.

Vad förväntar man sig? Att fossilbolagen omgående skall avveckla en av planetens ekonomiskt mest lönsamma verksamheter, samtidigt som de fortsätter att leverera hög avkastning till sina investerare… Är det inte en liten smula naivt – iallafall om man, ”på riktigt”, menar vad man säger!

…är det inte ganska tydligt att de flesta aktörerna inom ekonomi- och finansmarknaden fortfarande drivs av det neoliberala paradigmet; att både samhället och planeten bara finns till som en ”service” för deras övertygelse om den ”fria marknadens” förträfflighet.

…som resurser, arbetskraft och som konsumenter…

Läs mer: Den ”blinda” tron på Marknaden...

Ekonomin är beroende av en välmående planet – inte tvärtom…!

När man hör företrädare från det (neoliberala) ekonomiska etablissemanget säga att de har ”panik” inför effekterna av coronakrisen på ekonomin, så undrar man ju hur de kommer att reagera när de, till slut, inser konsekvenserna av en förstörd planet…

There is no business to be done on a dead planet
David R. Brower

Även om vi nu ser hur koldioxidutsläppen och luftföroreningarna minskar (temporärt?) på grund av den, just nu minskade aktiviteten i vårt samhälle, så fortgår klimatkrisen och vårt ohållbara utnyttjande av planetens resurser med oförminskad intensitet.

Ralph Keeling vid observatoriet på Mauna Loa, Hawaii gör bedömningen att de minskade koldioxidutsläppen på grund av den pågående corona-krisen troligen inte ens kommer att synas på den kontinuerligt stigande kurvan över koldioxid i atmosfären. Han uppskattar att den globala fossila bränsleanvändningen måste minska med >10% under ett helt år för att tydligt påverka CO2-koncentrationen i atmosfären. Läs mer.

Lite i skymundan bakom det massiva nyhetsflödet kring COVID-19, kan vi bl.a. läsa om hur det Stora Barriärrevet återigen drabbas av omfattande, och förödande korallblekning. Vi kan läsa om hur EPA (USA:s miljöskydds-myndighet) använder corona-krisen som ett ”alibi” för att minska miljötillsynen av bl.a. fossilbränsle-branschen. (…utan att ange någon tidsgräns) Vi kan också läsa om hur världens fem största tillverkare av bekämpningsmedel får mer än en tredjedel av sina inkomster från produkter som utgör allvarliga risker för människors hälsa och miljön.

Skenande koldioxidnivåer…

Koldioxidhalten i vår atmosfär har passerat 415 ppm. Den högsta nivån som har förekommit under de ca 175-200.000 år som det funnits människor på planeten och den högsta nivån på flera miljoner år.

En direkt effekt av detta är att den globala medel-temperaturen nu är +1,2 grader högre än ”pre-industriell” tid, vilket i sin tur har långtgående konsekvenser för vårt klimat

Uttömda resurser…

2017 användes ca 100 miljarder ton naturresurser av mänskligheten. Av detta ”slösades” 61 miljarder ton till emissioner och avfall eller spreds på annat sätt i vår miljö. Bara 8,6 miljarder ton återanvändes!!
…en minskning från 9,2 miljarder ton vid föregående sammanställning.

Planet Plastic…

Sedan 1950 har världen skapat 6,3 biljoner kilo plastavfall –  91 procent har aldrig återvunnits ens en gång, enligt en studie publicerad i tidskriften Science Advances.
Det innebär att 5.733.000.000.000 kg plast fortfarande finns i vår miljö och i våra hav.
(5,7 Miljarder ton)

Läs artikeln i Rolling Stone Magazine

Artutrotning…

Det är en dyster framtidsbild – där människan undergräver grunden för världsekonomin, livsmedelsförsörjning, hälsa och livskvalitet – som beskrivs i FN:s rapport (IPBES) om det globala tillståndet för biologisk mångfald. Rapporten visar att ungefär en miljon arter – växter och djur – är utrotningshotade. Många riskerar att försvinna inom ett årtionde.

Människan och våra tamdjur har tagit över planeten
Åkrar och betesmarker täcker i dag >40 procent av jordens landyta. En stor del av det som odlas blir foder till djur som föds upp för att ge oss kött och mjölk. Människan och våra tamdjur har tagit över planeten. Tillsammans utgör vi 96 procent av världens biomassa för ryggradsdjur. Vilda djur som elefanter, älgar, lejon och pingviner står endast för fyra procent idag.

Industrifisket har gjort att haven är utfiskade, ca 93% av fiskbestånden fiskas på ”max-nivå” eller är överfiskade och en stor del av världens fiskbestånd har kollapsat.

Drömmen om en frikoppling av ekonomin från resursanvändningen
– är bara en dröm!

WWF:s ”Living Planet Report, 2016” visar att att vi redan med dagens användning av resurser nyttjar planetens kapacitet till 164 % eller motsvarande >1,6 planeter…!

Alla studier om ”frikoppling” är baserade på väldigt optimistiska antaganden. Vi är ju t.ex väldigt långt ifrån en global skatt på koldioxid och resurseffektiviteten minskar i nuläget.
Läs mer.

Även i den mest optimistiska studien landar resursanvändningen 2050 på en nivå som är nästan dubbelt så stor som jordens kapacitet. Fortsatt överutnyttjande riskerar dessutom att minska planetens kapacitet att regenerera resurser.

Mänskligheten är beroende av en hållbar framtid – inte tvärtom…!

Först en snabb påminnelse:

Ekonomin finns för människornas välbefinnande. Om människor lider eller dör för att bevara nämnda ekonomi fungerar den inte”.

När vi nu ser ekonomiska förslag och stödpaket från regeringar, partiförslag, förslag från investeringsbanker och andra dugga tätt, verkar det som om alla ekonomiska ”räddningpaket” i grunden bara har ett och samma fokus – att snabbast möjligt starta upp business-as-usual, öka konsumtionen och återgå till ”Status-Quo”. 

Men; Det måste ju inte vara så!

Vad är t.ex. tanken bakom att ge mångmiljardstöd till flygbranschen. Flygresandet måste, om vi skall klara vår akuta klimatkris, minska radikalt. Skall vi då, med skattemedel, hjälpa flygbolagen att återgå till sin ohållbara nivå?
Vad blir då nästa steg; att därefter kräva att de minskar sin verksamhet?

Är det rätt att med skattemedel (…skattemedel som flygbranschen konsekvent undviker att betala bl.a för flygbränsle) stötta något som vi ändå måste minska radikalt? Borde inte våra skattemedel istället riktas till lösningar som verkligen tar oss en bit på vägen mot ett hållbart samhälle.

Borde man inte åtminstone villkora stöd med att man först kräver en omförhandling av ”The Chicago Convention” från 1944. Ett hopplöst förlegat avtal som alla flygbolag om och om igen hänvisar till när de undviker att betala bränsleskatt.

Ett annat exempel läste jag alldeles nyss om; Företrädare för lyxkryssningsbranschen ondgjorde sig över att de kanske inte kunde tillgodogöra sig de skattefinansierade stödpaket som den Amerikanska kongressen beslutat om, eftersom rederierna var utflaggade till andra, oftast lågkostnadsländer. Man tycker alltså det är orättvist att de inte får skattefinansierat stöd men tycker det är OK att inte betala skatt…

– Varför skall vi återgå till att göra saker på precis samma sätt som vi gjorde innan COVID-19?

– Varför skall vi välja att inte lära oss något av den kris vi alla drabbats av?

Efter flera decennier med neoliberala ideal och en marknadsekonomi som bidragit till en på många sätt snabb och ”fantastisk” utveckling för mänskligheten (… i alla fall, vissa delar av den). Så har den närmast blinda tron på ”marknaden” samtidigt som vi ignorerat varningssignalerna från planeten och samhället, och dessutom blundat för bank- och finansvärldens alltmer skenande profithunger, tagit oss till randen av ekologisk, social och ekonomisk kollaps

Är ”dödsrädd” för konsekvenserna…

I media kan man läsa hur Investors ordförande, Jacob Wallenberg, varnar för att en hel generation kan gå förlorad om coronakrisen pågår för länge. ”Jag är ”dödsrädd” för konsekvenserna för samhället” säger han och kopplar det till ”krympande” ekonomier…

Vidstående bild visar vad flera generationer barn ringer till BRIS om – samma sak som Greta Thunberg och Fridays for Future tillsammans med miljoner andra demonstrerar för – en framtid!

Det som nu sker, alla liv som förloras och alla människor som utsätts för obeskrivliga prövningar är en otrolig tragedi och en prövning för vårt samhälle och vår solidaritet. Naturligtvis önskar vi alla att den förändring som måste ske, om vi skall ha en chans att undvika de allra värsta konsekvenserna av klimatkrisen. Kunde ske under mer ordnade former och tyvärr finns det massvis av små och stora företag och inte minst människor, som drabbas väldigt hårt av den kris vi precis befinner oss i.

Men nu är det hög tid att tänka annorlunda. För att citera en av neoliberalismens största förespråkare [?], Milton Friedman: 

Only a crisis – actual or perceived – produces real change. When that crisis occurs, the actions that are taken depend on the ideas that are lying around…

Friedmans ”tes” har använts i många sammanhang runt om i världen för att ”snabbt” införa neoliberala idéer, för att minska demokratiskt inflytande, införa kapitalistiska system och marknadsekonomiskt tänkesätt. Läs mer i Naomi Kleins: ”The Shock Doctrine”.

Den här gången kan vi använda precis samma tänkesätt för att ta oss tillbaka till ett mänskligare samhälle – ett samhälle inom planetens gränser! 

Den här krisen kan och måste bli början på den förändring vi måste genomföra – förändringen till ett hållbart samhälle. 

Nyhetsbrev

Anmäl dig med E-postadress för att få nyhetsbrev och blogg-inlägg från thefuture

Din prenumeration är nu registrerad! thefuture kommer att använda informationen du delger via detta formulär för att hålla kontakt med dig och för att skicka nyhetsbrev via e-post. Du kan när som helst ändra dina inställningar genom att klicka på "avregistrera/unsubscribe" längst ner i våra utskick, eller genom att kontakta oss på "info@thefuture.se". Genom att klicka på "Prenumerera" ger du ditt godkännande till att ta emot nyhetsbrev från oss.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This