Circularity Gap Report

Circularity Gap Report

Circularity Gap Report Uppdaterad: 2024-01-24 Under 2017 insåg Circle Economy det akuta behovet av att noggrant mäta den cirkulära ekonomin. Hittills har det inte funnits någon global baslinjemätning på det cirkulära tillståndet i vår värld eller tillgängliga data för...
FSSD + Cirkulär Business Model Canvas

FSSD + Cirkulär Business Model Canvas

FSSD + Cirkulär Business Model Canvas De åtta miljömässiga och sociala hållbarhetsvillkoren i FSSD-metodens ramverk för strategisk hållbar utveckling utgör randvillkor för hållbarhet. Genom att kombinera FSSD-metodens randvillkor med Cirkulär Business Model Canvas...
The Global Commitment 2021 Progress Report

The Global Commitment 2021 Progress Report

The Global Commitment 2021 Progress Report Rapporten är en årlig så kallad framstegsrapport för FN:s miljöprogram UNEP och Ellen MacArthur Foundations gemensamma projekt Global Commitment.De årliga rapporterna ska visa hur det går för företagen. Med målet att ta itu...
Cirkulär Ekonomi

Cirkulär Ekonomi

Cirkulär Ekonomi Uppdaterad 2021-01-26 Cirkulär ekonomi är ett ”systemtänk” som försöker efterlikna naturens kretslopp. Materialflöden är cirkulära så att produkter går att använda och konsumeras med minimalt råvaruuttag och undvikande av genererat avfall....

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!