Update of IPCC AR6-report

Update of IPCC AR6-report

Update of IPCC AR6-report 2023-06-08 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bedömningar är den pålitliga källan till vetenskapliga data för de klimatförhandlingar som äger rum under FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC). Evidensbaserat...
IPCC, Assessment Report AR6

IPCC, Assessment Report AR6

IPCC, Assessment Report AR6 Uppdaterad: 2023-03-20 IPCC är för närvarande inne i sin sjätte utvärderingscykel, under vilken man kommer att ta fram utvärderingsrapporter från sina tre arbetsgrupper, tre särskilda rapporter, en förfining av metodrapporten och...
United in Science

United in Science

United in Science A multi-organization high-level compilation of the most recent science related to climate change, impacts and responses Denna rapport har sammanställts av Världsmeteorologiska organisationen (WMO) under ledning av FN:s generalsekreterare för att...
United in Science 2021

United in Science 2021

United in Science 2021 A multi-organization high-level compilation of the latest climate science information Rapporten har sammanställts av Världsmeteorologiska organisationen (WMO) på uppdrag av FN: s generalsekreterare för att redovisa de senaste klimatvetenskapliga...
IPCC, Interaktiv karta

IPCC, Interaktiv karta

WG1: Interaktiv karta Ett nytt verktyg för flexibla rumsliga och tidsmässiga analyser av mycket av den observerade och projicerade informationen om klimatförändringar som ligger till grund för arbetsgruppens (WG1) bidrag till den sjätte utvärderingsrapporten (AR6),...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!