Climate Trace

Climate Trace

Climate Trace Climate TRACE utnyttjar satellitbilder och andra former av fjärranalys, artificiell intelligens och kollektiv datavetenskaplig expertis för att spåra utsläpp av växthusgaser orsakade av människor med oöverträffad detaljrikedom och hastighet. Climate...
Climate Action Tracker

Climate Action Tracker

Climate Action Tracker Uppdaterad: 2022-11-10 Climate Action Tracker är en oberoende vetenskaplig analys som spårar regeringars klimatåtgärder och mäter dem mot det globalt överenskomna Parisavtalets mål att: ”hålla uppvärmningen väl under 2°C och fortsätta...
UN: Net-zero Coalition

UN: Net-zero Coalition

UN: Net-zero Coalition Sedan Parisavtalet antogs 2015 har världen sett ett ökande antal netto-noll-åtaganden från icke-statliga aktörer, särskilt från den privata och finansiella sektorn, såväl som från lokala myndigheter och regioner. Tillväxten av utfästelser har...
The Land Gap Report

The Land Gap Report

The Land Gap Report The Land Gap Report tittar på hur regeringar använder mark i sina klimatlöften.Ett internationellt team analyserade åtaganden som gjorts för åren 2030, 2050 och 2060 – med fokus på individuella utfästelser och konsekvenserna för markanvändningen....
Greta Thunberg, I am Greta, TED-talk & More

Greta Thunberg, I am Greta, TED-talk & More

Greta Thunberg, TED-talk and more Uppdaterad:  2022-10-30 The disarming case to act right now on climate change. TEDxStockholm, November 2018 ”I den här passionerade uppmaningen förklarar 16-åriga klimataktivisten Greta Thunberg varför hon i augusti 2018 gick ut...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This