ESRS

ESRS

European Sustainability Reporting Standards Updated 2024-04-24 I april 2021 antog Europeiska kommissionen ett lagförslag till ett direktiv om företags rapportering om hållbarhet (Corporate Sustainalility Reporting Directive, CSRD) som kräver att företag inom dess...
Global Resources Outlook

Global Resources Outlook

Global Resources Outlook Världen befinner sig mitt i en trippel planetär kris av klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, föroreningar och avfall. Den globala ekonomin förbrukar allt mer naturresurser, samtidigt som världen inte är på väg att uppfylla...
Circularity Gap Report

Circularity Gap Report

Circularity Gap Report Uppdaterad: 2024-01-24 Under 2017 insåg Circle Economy det akuta behovet av att noggrant mäta den cirkulära ekonomin. Hittills har det inte funnits någon global baslinjemätning på det cirkulära tillståndet i vår värld eller tillgängliga data för...
The Global Risks Report

The Global Risks Report

The Global Risks Report Uppdaterad: 2024-01-10 World Economic Forum:s Global Risks Report-serie spårar globala riskuppfattningar bland riskexperter och världsledare inom företag, myndigheter och civilsamhället. Den undersöker risker inom fem kategorier: Ekonomiska...
Global Tipping Points

Global Tipping Points

Global Tipping Points Global Tipping Points leds av professor Tim Lenton från University of Exeters Global Systems Institute med stöd av mer än 200 forskare från över 90 organisationer i 26 länder. Global Tipping Points Report lanserades vid COP28 den 6 december 2023....

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This