IPCC, Assessment Report AR6

IPCC, Assessment Report AR6

IPCC, Assessment Report AR6 Uppdaterad: 2023-03-20 IPCC är för närvarande inne i sin sjätte utvärderingscykel, under vilken man kommer att ta fram utvärderingsrapporter från sina tre arbetsgrupper, tre särskilda rapporter, en förfining av metodrapporten och...
Corporate Climate Responsibility Monitor

Corporate Climate Responsibility Monitor

Corporate Climate Responsibility Monitor Corporate Climate Responsibility Monitor utvärderar transparensen och integriteten i företagens klimatlöften. Företag runt om i världen blir allt mer uppmärksamma på klimatkrisen. De möts av förväntningar från ett växande antal...
WWF Risk Filter Suite

WWF Risk Filter Suite

WWF Risk Filter Suite WWF:s riskfilterverktyg – vattenriskfiltret och biodiversitetsriskfiltret – gör det möjligt för företag och investerare att bedöma och reagera på naturrelaterade risker för att stärka motståndskraften Att förstå dina naturrelaterade risker är det...
Circularity Gap Report

Circularity Gap Report

Circularity Gap Report Uppdaterad: 2023-01-17 Under 2017 insåg Circle Economy det akuta behovet av att noggrant mäta den cirkulära ekonomin. Hittills har det inte funnits någon global baslinjemätning på det cirkulära tillståndet i vår värld eller tillgängliga data för...
Sverigesutsläpp.se

Sverigesutsläpp.se

Sverigesutsläpp.se En sammanställning av Greenpeace Utdrag från hemsidan www.sverigesutsläpp.se:   Utsläppen har inte minskat sedan 1990 Hälften av växthusgasutsläppen kommuniceras inte. Utsläpp från biobränslen har mångdubblats de senaste åren. Skogen binder kol...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!