Krav på hållbarhetsredovisning i världen

Krav på hållbarhetsredovisning i världen

Krav på hållbarhetsredovisning i världen. Globala trender för hållbarhetsredovisningar när ESG-agendan blir alltmer ”mainstream”. Den första utgåvan av rapporten Carrots and Sticks (C&S) publicerades 2006 med avsikt att informera debatten vid en...