The Global Risks Report

The Global Risks Report

The Global Risks Report Uppdaterad: 2024-01-10 World Economic Forum:s Global Risks Report-serie spårar globala riskuppfattningar bland riskexperter och världsledare inom företag, myndigheter och civilsamhället. Den undersöker risker inom fem kategorier: Ekonomiska...
The Sustainable Development Goals Report

The Sustainable Development Goals Report

The Sustainable Development Goals Report 2022 En robust uppföljnings- och översynsmekanism för genomförandet av 2030-agendan för hållbar utveckling kräver en solid ram av indikatorer och statistiska data för att övervaka framstegen, informera om politiken och...
Corporate Climate Responsibility Monitor

Corporate Climate Responsibility Monitor

Corporate Climate Responsibility Monitor Corporate Climate Responsibility Monitor utvärderar transparensen och integriteten i företagens klimatlöften. Företag runt om i världen blir allt mer uppmärksamma på klimatkrisen. De möts av förväntningar från ett växande antal...
Sverigesutsläpp.se

Sverigesutsläpp.se

Sverigesutsläpp.se En sammanställning av Greenpeace Utdrag från hemsidan www.sverigesutsläpp.se:   Utsläppen har inte minskat sedan 1990 Hälften av växthusgasutsläppen kommuniceras inte. Utsläpp från biobränslen har mångdubblats de senaste åren. Skogen binder kol...
Climate Action Tracker

Climate Action Tracker

Climate Action Tracker Uppdaterad: 2022-11-10 Climate Action Tracker är en oberoende vetenskaplig analys som spårar regeringars klimatåtgärder och mäter dem mot det globalt överenskomna Parisavtalets mål att: ”hålla uppvärmningen väl under 2°C och fortsätta...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This