Krav på hållbarhetsredovisning i världen

Krav på hållbarhetsredovisning i världen

Krav på hållbarhetsredovisning i världen. Globala trender för hållbarhetsredovisningar när ESG-agendan blir alltmer ”mainstream”. Den första utgåvan av rapporten Carrots and Sticks (C&S) publicerades 2006 med avsikt att informera debatten vid en...
Argument för att fördröja klimatåtgärder

Argument för att fördröja klimatåtgärder

Argument för att fördröja klimatåtgärder… Argument och resonemang för att fördröja eller undvika klimatåtgärder genomsyrar ofta debatter om klimatåtgärder. Dessa argument accepterar ofta förekomsten av klimatförändringar, men används för att motivera passivitet...
Sustainable Development Report

Sustainable Development Report

Sustainable Development Report Juni 2020 Rapporten för hållbar utveckling (tidigare SDG Index & Dashboards) är en global bedömning av ländernas framsteg mot att uppnå målen för hållbar utveckling. Den är ett komplement till de officiella SDG-indikatorerna och de...
Exponential Climate Action Roadmap

Exponential Climate Action Roadmap

Exponential Climate Action Roadmap Uppdaterad 2020-01-20 Exponential Climate Action Roadmap publicerades första gången den 13 september, 2018 vid Global Climate Action Summit i San Francisco. Rapporten har sedan uppdaterats inför FN:s Climate Action Summit den 23...
Cirkulär Ekonomi

Cirkulär Ekonomi

Cirkulär Ekonomi 2017-10-09, Uppdaterad 2020-01-09 Cirkulär ekonomi är ett ”systemtänk” som försöker efterlikna naturens kretslopp. Materialflöden är cirkulära så att produkter går att använda och konsumeras med minimalt råvaruuttag och undvikande av...
Share This