Climate Trace

Climate Trace

Climate Trace Climate TRACE utnyttjar satellitbilder och andra former av fjärranalys, artificiell intelligens och kollektiv datavetenskaplig expertis för att spåra utsläpp av växthusgaser orsakade av människor med oöverträffad detaljrikedom och hastighet. Climate...
Climate Action Tracker

Climate Action Tracker

Climate Action Tracker Uppdaterad: 2022-11-10 Climate Action Tracker är en oberoende vetenskaplig analys som spårar regeringars klimatåtgärder och mäter dem mot det globalt överenskomna Parisavtalets mål att: ”hålla uppvärmningen väl under 2°C och fortsätta...
The Land Gap Report

The Land Gap Report

The Land Gap Report The Land Gap Report tittar på hur regeringar använder mark i sina klimatlöften.Ett internationellt team analyserade åtaganden som gjorts för åren 2030, 2050 och 2060 – med fokus på individuella utfästelser och konsekvenserna för markanvändningen....
Emissions Gap Report

Emissions Gap Report

Emissions Gap Report Emissions Gap Report 2022: The Closing Window – inadequate progress on climate action makes urgent transformation only option FN:s (UNEP) årliga miljöutsläppsrapporter presenterar en bedömning av aktuella nationella begränsningsinsatser och de...
IEA, World Energy Outlook

IEA, World Energy Outlook

IEA, World Energy Outlook The World Energy Outlook (WEO) publiceras varje år baserat på objektiva data och opartisk analys och ger kritisk analys och insikter om trender i efterfrågan och tillgång på energi, och vad de betyder för energisäkerhet, miljöskydd och...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!