Exponential Climate Action Roadmap

Exponential Climate Action Roadmap

Exponential Climate Action Roadmap Uppdaterad 2020-01-20 Exponential Climate Action Roadmap publicerades första gången den 13 september, 2018 vid Global Climate Action Summit i San Francisco. Rapporten har sedan uppdaterats inför FN:s Climate Action Summit den 23...
Cirkulär Ekonomi

Cirkulär Ekonomi

Cirkulär Ekonomi 2017-10-09, Uppdaterad 2020-01-09 Cirkulär ekonomi är ett ”systemtänk” som försöker efterlikna naturens kretslopp. Materialflöden är cirkulära så att produkter går att använda och konsumeras med minimalt råvaruuttag och undvikande av...
The Production Gap

The Production Gap

The Production Gap 2019 Denna rapport är den första utvärderingen av ländernas planer för produktion av fossilt bränsle, och vad som krävs för att anpassa denna produktion till klimatmålen. Den följer i fotspåren av FN: s miljöprogram (UNEP) utsläppsgaprapport och...
Klimatkompensation for Dummies

Klimatkompensation for Dummies

Klimatkompensation for Dummies En presentation av Sören Andersson, som på ett övergripande sätt visar grunderna för kolets olika kretslopp på planeten. Filmen redovisar också på ett förenklat sätt hur och varför klimatkompensation fungerar / inte fungerar. ...
IPCC, The Ocean & Cryosphere

IPCC, The Ocean & Cryosphere

IPCC, Special Report, The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate September 2019 Den här specialrapporten om klimatförändringar (SROCC) understryker brådskan av att prioritera snabba, ambitiösa och samordnade åtgärder för att ta itu med varaktiga förändringar, utan...