Emissions Gap Reports

Emissions Gap Reports

Emissions Gap Reports FN:s (UNEP) årliga miljöutsläppsrapporter presenterar en bedömning av aktuella nationella begränsningsinsatser och de ambitioner länderna har presenterat i sina nationellt fastställda bidrag, som ligger till grund för Parisavtalet. ”Vad...
Cirkulär Ekonomi

Cirkulär Ekonomi

Cirkulär Ekonomi Cirkulär ekonomi är ett ”systemtänk” som försöker efterlikna naturens kretslopp. Materialflöden är cirkulära så att produkter går att använda och konsumeras med minimalt råvaruuttag och undvikande av genererat avfall. En cirkulär ekonomi...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This