The Sustainable Development Goals Report

The Sustainable Development Goals Report

The Sustainable Development Goals Report 2022 En robust uppföljnings- och översynsmekanism för genomförandet av 2030-agendan för hållbar utveckling kräver en solid ram av indikatorer och statistiska data för att övervaka framstegen, informera om politiken och...
IPCC, Assessment Report AR6

IPCC, Assessment Report AR6

IPCC, Assessment Report AR6 Uppdaterad: 2023-03-20 IPCC är för närvarande inne i sin sjätte utvärderingscykel, under vilken man kommer att ta fram utvärderingsrapporter från sina tre arbetsgrupper, tre särskilda rapporter, en förfining av metodrapporten och...
UN: Net-zero Coalition

UN: Net-zero Coalition

UN: Net-zero Coalition Sedan Parisavtalet antogs 2015 har världen sett ett ökande antal netto-noll-åtaganden från icke-statliga aktörer, särskilt från den privata och finansiella sektorn, såväl som från lokala myndigheter och regioner. Tillväxten av utfästelser har...
Emissions Gap Report

Emissions Gap Report

Emissions Gap Report Emissions Gap Report 2022: The Closing Window – inadequate progress on climate action makes urgent transformation only option FN:s (UNEP) årliga miljöutsläppsrapporter presenterar en bedömning av aktuella nationella begränsningsinsatser och de...
United in Science

United in Science

United in Science A multi-organization high-level compilation of the most recent science related to climate change, impacts and responses Denna rapport har sammanställts av Världsmeteorologiska organisationen (WMO) under ledning av FN:s generalsekreterare för att...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This