UN: Net-zero Coalition

UN: Net-zero Coalition

UN: Net-zero Coalition Sedan Parisavtalet antogs 2015 har världen sett ett ökande antal netto-noll-åtaganden från icke-statliga aktörer, särskilt från den privata och finansiella sektorn, såväl som från lokala myndigheter och regioner. Tillväxten av utfästelser har...
Emissions Gap Report

Emissions Gap Report

Emissions Gap Report Emissions Gap Report 2022: The Closing Window – inadequate progress on climate action makes urgent transformation only option FN:s (UNEP) årliga miljöutsläppsrapporter presenterar en bedömning av aktuella nationella begränsningsinsatser och de...
United in Science

United in Science

United in Science A multi-organization high-level compilation of the most recent science related to climate change, impacts and responses Denna rapport har sammanställts av Världsmeteorologiska organisationen (WMO) under ledning av FN:s generalsekreterare för att...
Human Development Report

Human Development Report

Human Development Report Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World Vi lever i en värld av oro. Den pågående Covid-19-pandemin, som har drivit på tillbakagång i mänsklig utveckling i nästan alla länder, fortsätter att alstra varianter...
Omställningsrapporten

Omställningsrapporten

Omställningsrapporten 2022 Global Compact Sweden Network UN Global Compact Network Sweden har tillsammans med Ipsos undersökt nuläget för svenska företags hållbarhetsarbete och vad de ser för möjligheter och hinder för en lyckad omställning. Nästan 900 svenska företag...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This