Global Resources Outlook

Global Resources Outlook

Global Resources Outlook Världen befinner sig mitt i en trippel planetär kris av klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, föroreningar och avfall. Den globala ekonomin förbrukar allt mer naturresurser, samtidigt som världen inte är på väg att uppfylla...
Emissions Gap Report

Emissions Gap Report

Emissions Gap Report Uppdaterad: November 2023 När temperaturrekorden skenar och klimatpåverkan intensifieras, visar Emissions Gap Report 2023: Broken Record – Temperaturer når nya toppar, men världen misslyckas med att minska utsläppen (igen)  att världen är på väg...
The Production Gap Report

The Production Gap Report

The Production Gap Report Uppdaterad: November 2023 Den första produktionsgap-rapporten lanserades i november 2019 av ledande forskningsinstitutioner och experter i samarbete med FN: s miljöprogram (UNEP).Modellerad efter UNEP: s ”Emissions Gap Report”...
Sustainable Development Report

Sustainable Development Report

Sustainable Development Report Juni 2023 Rapporten för hållbar utveckling (tidigare SDG Index & Dashboards) är en global bedömning av ländernas framsteg mot att uppnå målen för hållbar utveckling. Den är ett komplement till de officiella SDG-indikatorerna och de...
The Sustainable Development Goals Report

The Sustainable Development Goals Report

The Sustainable Development Goals Report 2022 En robust uppföljnings- och översynsmekanism för genomförandet av 2030-agendan för hållbar utveckling kräver en solid ram av indikatorer och statistiska data för att övervaka framstegen, informera om politiken och...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This