”Bäst på allt” – men hur prioriterar vi egentligen?

av | jul 5, 2018 | Blogg

(Uppdaterat 2019-0214)

En sak som vi människor, under lång tid varit ganska dåliga på, är att att inse och förstå konsekvenserna av vårt handlande och att prioritera rätt – för vi har väl inte bara ”blundat” för det…

”Vi sitter alla i samma sjunkande båt när klimatförändringarna slår igenom. När Golfströmmen väl stannat av kan inget välfärdssystem i världen locka nya människor till Norden…” – skriver Margit Richter i SvD

Mänskligheten (och vår ekonomi) är helt beroende av ett välmående samhälle på en välmående planet!

I decennier har vi behandlat planeten och biosfären som ett ymnighetshorn, en oändlig resurs som vi människor fritt kan förfoga över. De konsekvenser som vårt hejdlösa nyttjande av dessa resurser medför har betraktats som ”bi- eller sidoeffekter” om de överhuvudtaget har beaktats.

Om vi inte har en välmående planet, saknar vi den mest grundläggande förutsättningen för att kunna fortsätta utveckla ett välmående och hållbart samhälle… Läs mer HÄR

När vi nu sakta [kanske alltför sakta] börjar förstå att hela vår existens är hotad om vi inte snabbt kan ställa om till ett hållbart samhälle, så borde väl prioriteringen vara ganska enkel, eller…

Men vi svenskar har väl koll på detta – i synnerhet så här i valtider…?

Sverige är ”bra eller bäst” på nästan allt…

Sverige är fantastiskt på väldigt många sätt, faktiskt på så många sätt att det ibland nästan blir lite ”överväldigande”…

Listan här intill är bara ett litet urval av länkar till några av de olika områden där vi har nått topplaceringar i olika jämförelser. Här finns också några index som väger samman en rad olika förutsättningar. Ta gärna även en titt på den här artikeln.

Naturligtvis skall man inte lägga för stor vikt vid rankningar och självklart förändras dessa hela tiden, men faktum kvarstår – Sverige och vårt svenska samhälle är fantastiskt på otroligt många sätt.

Orsakerna till att det blivit så här är troligen en kombination av kloka, lyckosamma val och omständigheter, fred, politisk stabilitet, god ekonomi, ett litet stänk ”lagom”, en gnutta nyfikenhet, långsiktigt arbete och massvis av positiv energi, mm.

Vi har ju dessutom en lång historia utan stridigheter och ett ganska stabilt socialt ”skyddsnät” som ger oss den trygghet som behövs för att kunna utveckla vårt samhälle och oss själva.

Maslows Pyramid
Människans behov kan enligt Maslow delas in i fem kategorier. Behoven kan existera samtidigt men behov i de högre kategorierna blir inte viktiga för individen förrän lägre placerade behov uppfyllts.

Väldigt många av områdena som finns upptagna på listan här intill är framförallt relaterade till ”sociala och ekonomiska” faktorer.
Om det är något vi verkligen borde höja på ögonbrynen för, så är det de rankningar där vi verkligen inte hamnar på ”topp”, speciellt gäller det kanske vårt Ekologiska fotavtryck…!

Sverige-ranking

(Ett ”litet” urval… ”olika årtal”)

Klicka på resp. för att läsa mer

Bäst för Kvinnor – #1

Sveriges rykte – #1

”Bästa” landet – #6

Globala Målen – #1

Parisavtalet – #1

Ekologiskt Fotavtryck – #173

Att göra affärer – #1

Lyckligaste landet – #2 (EU)

Starta företag – #6

Start-Up, Entreprenörskap – #2

Konkurrenskraft – #1

Digital ekonomi – #1 (EU)

Internethastighet – #4

Innovationskraft – #1 (EU)

Happy Planet Index – #61 /140

Jämlikhet – #1

Lika lön, män/kvinnor – #4

”Bilda familj” – #5

Pensionssystem – #5

Ålderdom – #5

Korruption – #4

Pressfrihet – #2

Global Peace Index – #18 /163

Rättssäkerhet – #4

Styrelseskick, stabilitet – #5

Hälsovårdssystem – #6

Hälsoläge – #3 (EU)

Musikexport – #3

Mest gångbara pass – #2

Engelskakunskap – #3

Sveriges Ekologiska fotavtryck

När det gäller Ekologiskt fotavtryck har Sverige också nått topplaceringar – med det finns en stor ”hake”.
Vi befinner oss i helt ”fel ände” av skalan – vi tillhör de 10-15 länder, av planetens ca 200, som har absolut störst negativ påverkan på vårt klimat, planeten och våra resurser, räknat per capita.

Nedanstående bild visar de femton ”värstingarna” när det gäller resursförbrukning i världen 2014, enligt Global Footprint Networks sammanställning. Sverige och vår livsstil förbrukar idag förnyelsebara resurser som om det finns nästan FYRA jordklot… I Europa är det bara tre länder som förbrukar mer än oss, även om skillnaden är väldigt marginell. WWF:s Living Planet Report 2016 pekar på att Sveriges förbrukning kanske t.o.m. motsvarar så mycket som 4,2 jordklot.

Då skall man också tänka på att i den här sammanställningen jämförs territoriell förbrukning/utsläpp. (dvs. förbrukning och utsläpp inom landets gränser) Om man istället baserar analysen på Sveriges konsumtions-baserade ”förbrukning”/utsläpp är dessa mer än dubbelt så stora… Läs mer om vår koldioxidbudget HÄR!

OBS! Detta handlar om FÖRNYELSEBARA resurser – här finns inga alternativa resurser att ställa om till, inga alternativa ”källor” att plocka fram ur rockärmen – detta är de enda resurserna vi har!!

Det finns en tydlig koppling* mellan ekologiskt fotavtryck och fossila bränslen/koldioxid – 49% av Sveriges ekologiska fotavtryck (2014) utgjordes av CO2-emissioner – och då är inte internationella transporter/resor etc inräknade.

*/ CO2-emissioner omvandlas till ”biologiskt produktiva områden som är nödvändiga för att absorbera koldioxiden, så att vi kan bibehålla den naturliga CO2-halten i atmosfären.” Detta eftersom det är en konkurrerande användning av bioproduktivt område – fossilt CO2 ingår ju inte i jordens normala ”snabba” kolcykel. Läs mer om den ”snabba” och den ”långsamma” kolcykeln HÄR

Historik – Ekologiskt Fotavtryck resp. Konsumtionsbaserade utsläpp

Tittar man tillbaka på hur Sveriges ekologiska fotavtryck och våra konsumtionsbaserade utsläpp har utvecklats de senaste tjugo åren, ser man att, förutom en viss omfördelning av de konsumtionsbaserade utsläppen från ”i Sverige” till ”i andra länder”, så är nivåerna i det närmaste oförändrade.

Detta visar ju onekligen på att vi helt har blundat för de konsekvenser som våra sociala och ekonomiska framsteg har medfört.

(Klicka på diagrammen för större skala)

Ekologiskt Fotavtryck (Totalt)

Konsumtionsbaserade utsläpp (Totalt)

Ekologiskt Fotavtryck (Per person)

Konsumtionsbaserade utsläpp (Per person)

Framgångens ”baksida” – ohållbar prioritering…

När man sätter Sveriges oerhört framgångsrika samhällsutveckling i relation till de konsekvenser detta har medfört för vårt ekologiska fotavtryck, så ser ju bilden av vår framgång väldigt annorlunda ut!

Allt vi gör får konsekvenser – ett samhälle och en livsstil som konsumerar 400% av de förnyelsebara resurser som finns att tillgå är väldigt långt från hållbart. Detta gäller oavsett hur bra man än är på de sociala och ekonomiska aspekterna av hållbarhet.

Utdrag från Agenda 2030, Deklaration, §55;

”De Globala Målen för hållbar utveckling och dess delmål är integrerade och odelbara, globalt och universellt tillämpliga, med hänsyn till olika nationella realiteter, kapacitet och utvecklingsnivåer och med respekt för nationell politik och prioriteringar.”

Länk till ”2030 Agenda for Sustainable Development

Vår ”oförmåga” att förstå och framförallt att undvika konsekvenserna av vår enastående sociala och ekonomiska utveckling har naturligtvis många olika orsaker och det går säkert, så här i ”efterhand”,  att hitta många tveksamma beslut och syndabockar, men det leder ju knappast till någon lösning.

… men att fortsätta ”i samma spår” när vi nu har faktabaserad insikt – är oförsvarligt!

Politisk prioritering…?

Så här i valtider skall viktiga frågor och framtidsvisioner för vårt land tas upp och diskuteras – det är väl så demokrati är tänkt att fungera…?

politiskt käbbel…det är därför lite underligt att en högröstad minoritet som menar att Sverige i dag nästan står på gränsen till kollaps, får nästan ”allt” mediautrymme och får ”styra” debatten – verkligheten ser ju faktiskt ganska rejält annorlunda ut…

Men de frågor som oroar oss mest och verkliga fakta, verkar ju få stryka på foten för populism och ”röstfiske”…

Jag vill inte på något sätt förminska några av de samhällsproblem som finns i Sverige i dag – de finns och måste självklart bearbetas, men det finns en stor obalans mellan hur Sverige faktiskt ser ut och hur det ibland framställs. Rädslan tar över på bekostnad av fakta, och den mörka bilden blir som en ny sanning, trots att Sverige enligt flera samstämmiga rapporter är ett av jordens absolut bästa länder att leva och bo i. Visst finns det samhällsproblem också här, men vi har också ordentliga resurser för att hantera dem. 

Samtidigt varnar hela forskarvärlden alltmer högljutt för vad som akut håller på att hända med vår miljö och vårt klimat. Tecknen på vårt överutnyttjande och ”vanskötsel” av planeten märks allt tydligare; det handlar om värmeböljor, kraftigare orkaner, vattenbrist, avskogning, utrotning av arter, plastföroreningar, havsrev, långsammare golfström, ofattbar avsmältning av is i Antarktis… listan är hur lång som helst.

I ljuset av detta kan man tyvärr inte annat än betrakta politikens agerande med ett ironiskt perspektiv;

…det kanske är viktigare att vi i ett av världens [redan] rikaste och bästa länder prioriterar att få det ännu lite, lite ”bättre”, några decimaler högre i rankingen och så att vi kan konsumera ännu lite mer – det där med miljön är väl ändå bättre att man löser i andra länder, ”där det gör mer nytta”…

…en konsumtionsnivå motsvarande 4 planeter är vi väl ändå ”värda”, så duktiga som vi är…!?

Prioriteringen i fortsättningen då…

thefuture, Blogg, HållbartDet finns fortfarande de som pratar om People, Planet, Profit och hävdar att det skall vara den prioriteringsordningen och inget annat – då har man nog inte förstått situationens allvar, eller så försöker man tjäna enkla populistiska poäng…

Vi har en planet och en biosfär som redan nu, när temperaturhöjningen inte är mer än ca. 1,1 – 1,3 °C, skickar varningssignaler i en omfattning som är i det närmaste katastrofal, förändringen händer här och nu. All forskning och fakta visar att vi redan idag grovt överutnyttjar planetens förmåga att förse oss med de resurser som är helt nödvändiga för vår överlevnad.

…detta är verkliga fakta, inte att förväxla men den ”kaos-retorik” som olika politiska företrädare och lobbyister använder för att försöka skrämma oss och få oss att tro att det svenska samhället håller på att gå under…  

I ett land och ett samhälle som är så fantastiskt som Sveriges, finns ingen mer brådskande fråga än att se till att även våra barn och kommande generationer kan få växa upp och ta del av allt detta fantastiska.

I en ny rapport från FN:s klimatpanel IPCC, som kommer ut i Oktober – en rapport vars sammanfattning läckt ut – konstaterar forskarna att det visserligen fortfarande är möjligt att nå tvågradersmålet. Men det krävs ”snabba och omfattande” förändringar av världsekonomin för att det ska ske.
Med nuvarande förändringstakt kommer vi att passera 1,5-graders målet redan någon gång kring 2040 och med dagens klimatpolitik och åtaganden klarar vi inte ens ett 3-gradersmål…!

Prioritering och angreppssätt är inte alls samma sak, och skall inte heller förväxlas. Det kan naturligtvis vara så att vägen till minskad påverkan på planeten är via minskad/förändrad mänsklig aktivitet, men att uttrycka det som att mänskligheten alltid skall prioriteras före planeten är ”vårdslöst” och direkt felaktigt – det finns ingen aktivitet på en död planet!

Prioriteringen är ganska enkel – varje beslut som tas, oavsett hur stort eller litet det är och oavsett vad det avser, måste alltid föregås av frågan;

”Hur påverkar det här klimatet och vår planet?”

Inget beslut som leder till ökad belastning på en planet som redan bokstavligen ”går på sina knän” är hållbart!

Nyhetsbrev

Anmäl dig med E-postadress för att få nyhetsbrev och blogg-inlägg från thefuture

Din prenumeration är nu registrerad! thefuture kommer att använda informationen du delger via detta formulär för att hålla kontakt med dig och för att skicka nyhetsbrev via e-post. Du kan när som helst ändra dina inställningar genom att klicka på "avregistrera/unsubscribe" längst ner i våra utskick, eller genom att kontakta oss på "info@thefuture.se". Genom att klicka på "Prenumerera" ger du ditt godkännande till att ta emot nyhetsbrev från oss.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This