Klimatkompensation – Gycklarnas marknad

av | jan 31, 2023 | Blogg

Hör du till de som tycker att klimatkompensation är en bra lösning för att göra klimatåtgärder, eller tycker du kanske att det är ett bra komplement till andra åtgärder…? Gemensamt för alla företag på bilden ovan är att de är ett litet urval av alla de som, på något sätt, använder, säljer, förmedlar eller certifierar olika former av klimatkompensation.

Med hjälp av kreativ bokföring påstår de sig kunna lösa något som inte ens naturens komplexa kretslopp och system klarar. Nu har de dessutom återigen blivit påkomna med omfattande bokföringsfusk…

”Det enda sättet att kompensera för ett koldioxidutsläpp med fossilt ursprung är att återföra koldioxiden tillbaka ner i berggrunden”

Tidsskalan för den långsamma (geologiska) kolcykeln är miljontals år, vilket gör att utsläppt koldioxid med fossilt ursprung från berggrunden (Litosfären) till den snabba kolcykeln (Atmosfären, Biosfären, Hydrosfären), stannar kvar i den snabba kolcykeln under väldigt lång tid. Det kan ingen ”klimatkompensation” ändra på.

Forskningen visar med all önskvärd tydlighet att koldioxidhalten i atmosfären kraftigt måste minskas om vi skall ha någon chans att undvika överhettning av planeten. Enda sättet att göra detta är att snabbt stoppa utsläppen och ge planetens komplexa kretslopp chansen att återskapa den känsliga balans som utgör grundförutsättningen för allt liv på jorden, även oss människor.

Eftersom vi dessutom har överutnyttjat vår miljö på många andra sätt, måste vi också förändra vårt utnyttjande av planetens alla resurser och kretslopp, så att de komplexa, sofistikerade och känsliga system som utvecklats under miljarder år kan fortsätta sitt ”arbete” med att balansera kolhalterna i såväl den snabba, som den långsamma kolcykeln.

Inga snabba ”teknikfixar” har ens skuggan av en chans att hantera de enorma mängder koldioxid och den obalans vi människor redan har förorsakat.

Att, som ”kompensationsmånglarna” påstår, generera de investeringar som behövs för att bibehålla vår miljö med villkoret att man då samtidigt skall få rättighet att fortsätta släppa ut ytterligare koldioxid, är ju direkt kontraproduktivt.
De påstår att man kan äta kakan och ha den kvar, om man bara betalar lite för det…

Att ”kompensera” dina fortsatta utsläpp genom att minska andras, leder inte till minskade totala utsläpp, eller till en minskning av den nuvarande koldioxidhalten i atmosfären. Det bibehåller istället nuvarande utsläppstakt.
Med tanke på att denna ”byteshandel” dessutom ofta sker i ”fattigare” delar av världen handlar det om klimatkolonialism. ”Min/vår livsstil i den rikare världen är viktigare än de fattigares rätt till ett bra liv.”

Klimatkolonialism förresten – Vad kallar man det när rika människor kräver att fattigare människor skall ändra sitt sätt att leva  för att de rika skall kunna fortsätta ett liv i överflöd, med fortsatta utsläpp…?

Kompensationssäljarna tillämpar alltmer tobaks- och oljebolagens ”playbook”

På senare tid har språkbruket hos kompensationssäljarna förändrats. Nu pratas det alltmer om att de förmedlar ”klimatfinansiering”… Men upplägget/bluffen är fortfarande precis densamma.
Genom att benämna sin verksamhet som ”finansiering”, så använder de samma taktik som både tobaksbolagen och oljebolagen framgångsrikt tillämpat för att undvika ansvar. De flyttar över ansvaret på köparen/kunden.

”Vi förmedlar ju bara finansiering av olika projekt – om kunden väljer att kalla det ”kompensation” eller avräkna det mot sina fortsatta utsläpp, är det ju inte vårt ansvar!”

Det sker också diverse byten av företagsnamn, nya hemsidor öppnas i rask takt, kompensationserbjudanden döljs bakom ”utsläppskalkylatorer” (helt enligt oljebolagens ”manual för att flytta över ansvaret till ”kunden”) Kompensationen smygs också in som självklara tillval på flygresebokningen, som en ”extrabonus” i ditt Euro-bonus-avtal eller som löpande abonnemang med autogiro (så att din livsstil inte skall störas allt för mycket) – alltmedan kompensationsförsäljarna skrattar hela vägen till banken, eller skatteparadiset… 

Fusket med klimatkompensation når nya höjder 

Nu i januari (2023) har det kommit ett antal artiklar baserade på vetenskapliga undersökningar som gjorts i den ljusskygga klimatkompensationsbranschen. Länkar till artiklarna finns nedan.

VERRA

En omfattande undersökning av Verra, världens ledande certifieringsaktör inom den snabbt växande marknaden för frivillig klimatkompensation har, baserat på analys av en betydande procentandel av projekten, funnit att mer än 90% av deras regnskogskrediter – bland de mest använda bland världens företag – är ”fantomkrediter” som inte representerar verkliga koldioxidreduktioner.
En måttlig uppskattning är att dessa ”fantomkrediter” uppgår till minst 89 MILJONER TON CO2e, eller motsvarande de årliga utsläppen från Grekland och Schweiz tillsammans.

Hur kunde detta hända? I huvudsak genom många olika typer av kreativ bokföring, allt från att ändra baslinjer eller rita om kartor till falska referensregioner eller användning av uppskattningar snarare än faktiska mätvärden.

Verras ”Verified Carbon Standard” (VCN) certifierar tre fjärdedelar av alla frivilliga klimatkrediter i världen.

South Pole

South Pole, en av världens mest inflytelserika klimatkonsulter, har sålt värdelösa ”kompensationskrediter” till hundratals företag bl.a. Volkswagen, Gucci, EY och den hollänska energileverantören Greenchoice.

South Poles flaggskeppsprojekt, Kariba REDD+ -projektet i Zimbabwe, påstods generera nära 27 MILJONER TON CO2mer än det borde ha gjort, enligt interna uppskattningar av företaget. Detta motsvarar nästan sju gånger de årliga utsläppen i hela staden Amsterdam. Försäljningen av dessa krediter har gett South Pole flera miljoner euro i extra intäkter.

South Pole har vetat om denna ”överskattning” sedan juni förra året (2022), men har underlåtit att informera stora kunder som Volkswagen och Greenchoice. Faktum är att de istället fortsatt att sälja stora mängder utsläppskrediter i månader.

Det är inte bara för Kariba-projektet i Zimbabwe som man överskattat utsläppskrediter. Baserat på undersökningen av Verra, se ovan, den internationella aktören som också certifierade Kariba-projektet, kastas en väldigt mörk skugga över South Pole, som har byggt sin affärsmodell på att sälja klimatkompensation. För närvarande tyder vetenskapliga bevis på att värdet av deras klimatkompensation är oerhört uppblåst. Det är dessutom inte osannolikt att de även ingår i Verras ”fantomkrediter”…

Vad får allt detta fusk för konsekvenser?

Vem skall ta ansvaret för fusket?

Kommer vi nu att få en lång rad med dementier och ursäkter från alla dessa företag som baserat på klimatkompensation bl.a påstår att de är klimatneutrala?

Kommer alla de som påstått att de klimatkompenserat sina produkter, tjänster eller rentav sina medarbetare nu att öppet be om ursäkt till alla kunder som de ljugit för?

Kommer vi att få se mängder av reviderade retroaktiva hållbarhetsredovisningar där den kreativa bokföringen har utgått?

Kommer alla olika ”Hållbarhetsindex” som publiceras nu att revideras retroaktivt, så att investerare kan ompröva sina beslut? Kommer alla pristagare till ”Bästa hållbarhetsredovisning” eller ”Årets hållbarhetschef” att omprövas?

Kommer vi att få se stora annonskampanjer med korrigerade budskap och ursäkter från alla de företag som gjort påståenden om ”minskade utsläpp” ?

Kommer det någon ”Lex Arla” som ser till att alla falska påståenden om ”klimatkompensation” och greenwash försvinner?

Kommer skattelagstiftningen att förändras så att ”klimatkompensation” inte längre är avdragsgill?
För inte kan väl kostnader utan något tillfört värde vara skattebefriade…

Revisionsbyråer och finansrådgivare som EY och Söderberg & Partners m.fl finns ju bland de som påstår att de är klimatneutrala med hjälp av klimatkompensation. Hur skall man kunna lita på att deras granskningar och utlåtande över andra företags obligatoriska årliga hållbarhetsredovisningar är seriösa, när de själva agerar vilseledande?

Vem skall betala tillbaka alla de pengar som företag och privatpersoner betalat in till dessa ”sol-och-vårare”?

Kommer det att ske någon rättslig prövning – både Verra och South Pole har ju grovt vilselett sina kunder?

För att inte tala om den flora av mindre kompensationssäljare som marknadsför klimatkompensation till privatpersoner med påståenden om att ”vi” nu har minskat koldioxidutsläppen med si och så mycket. Eller alla flygbolag och charterbolag som marknadsför klimatkompenserade flygresor… Hur skall de berätta det för sina kunder? Kommer de att betala tillbaka?

Min gissning; Nej, det kommer vi inte att få se!

Det kommer sannolikt att tystas ner. Företagen som använt sig av klimatkompensationen kommer att förneka ansvar; ”Vi litade på Verra/South Pole” o.s.v. Eller som Greta utrycker det: ”Blah, blah, blah…!”
Som vanligt är ingen ansvarig för att utsläppen fortsätter.

”Nyttan” har de ju dessutom redan inkasserat genom att övertyga sina kunder; ”Att de, utan klimatångest, kan fortsätta konsumera precis som innan – klimatfrågan har de ju köpt sig fria från…”

…ett påståendet som inte bara saknar vetenskaplig validitet, de slussar ju dessutom pengar till en bransch präglad av skrupellöshet, skumraskaffärer, sol-och-vårare och utan vare sig ansvar eller insyn… 

De som förlorar är, som alltid, vår miljö och kommande generationer.

Länkar till artiklar och filmer

Mer än 90% av regnskogsbaserad klimatkompensation från världens största certifieringsorganisation, Verra, är värdelös! 

(The Guardian, Die Zeit, Source Material, Januari 2023)

I flera år sålde South Pole – världens mest inflytelserika klimatkonsultföretag – uppdiktade utsläppsrättigheter till hundratals företag.

Som resultat av detta existerar delar av klimatprestationerna för mängder av prestigefyllda företag endast på papper.
Den uppdiktade klimatkompensationen genererade tiotals miljoner euro för South Pole. Företaget är i kris: Anställda vill att felet ska erkännas, medan ledningen sveper det under mattan.

(Follow the Money, 2023-01-27)

Endast 2% av projekten och 7% av den potentiella CER-försörjningen har stor sannolikhet för att säkerställa miljöintegritet…

(Stockholm Environment Institute, öko-Institute e.V, INFRAS, 2016)

Vår analys täcker tre fjärdedelar (76%) av CDM-projekten (FN) och 85% av det potentiella CER-stödet under den perioden. 85% av de täckta projekten och 73% av den potentiella CER-försörjningen har en låg sannolikhet för att säkerställa miljöintegritet (det vill säga att utsläppsminskningar är tillkommande och inte övervärderade).

Endast 2% av projekten och 7% av den potentiella CER-försörjningen har stor sannolikhet för att säkerställa miljöintegritet. Resten, 13% av projekten och 20% av den potentiella CER-försörjningen innebär en medel sannolikhet för att säkerställa miljöintegritet.

Vår analys tyder på att CDM-systemet fortfarande har grundläggande brister när det gäller övergripande miljöintegritet. Det är troligt att den stora majoriteten av de registrerade projekten och CER som utfärdas under CDM inte ger reella, mätbara och ytterligare utsläppsminskningar.

EY

(Financial Times, 2021-10-22)

EY påstod redan 2021 att de var ”Carbon-Negative”.
De sa att de klimatkompenserade för 528 000 ton CO2e per år genom sex projekt som drivs av offsetleverantören South Pole (!?)

Kopplat till artikeln om South Pole ovan – Har EY korrigerat sina påståenden ännu? …vad säger detta om ”etik” – det är ju trots allt en revisionsfirma…

Offset Hall of Shame

(Ketan Joshi, uppdaterad 2023-01-27)

Följande är en lista över exempel på företag eller personer som beslutat att köpa sig ut ur omedelbara klimatåtgärder.
De köper ”klimatkompensation”, tjänster som påstår sig antingen fysiskt (genom att ta bort kol) eller moraliskt (genom att betala någon annan för att vara mindre dålig) neutralisera handlingen att avge växthusgaser och orsaka klimatförändringar.

We are ’greening’ ourselves to extinction

(Vijay Kolinjivadi, 2023-01-29)

Apokalypsinvesterare pressar på oss falska klimatlösningar som gör klimatförändringarna värre.

Ta koldioxidkompensation – symbolen för ”grönning”. De fungerar som ”Passera GÅ och inkassera $200”-biljetter i verkligheten och låter några av de största klimatbrottslingarna fortsätta att förorena genom att delta i en charad av trädplanteringsplaner.

DN granskar klimatkompensation

(2019-2020)

Dagens Nyheter granskade under perioden 2019-2020 klimatkompensationen i inte mindre än 34 olika artiklar, debattinlägg etc. En lång rad av oegentligheter, brist på insyn och fusk framkom.

Flera av artiklarna finns tyvärr bakom en betalvägg.

21 Ways That Forest Carbon Projects Cheat!

(Elia Ayery, 2022-06-19)

Ayrey är en av få personer som är involverade i systemet som är villiga att diskutera baksidan av klimatframgångshistorierna. Den sida där goda avsikter överges, och avgrunden öppnar sig. Där en kompensationsmarknadens intressen styr, långt ifrån statlig tillsyn. En marknadsplats där deltagarna hävdar att de vill rädda klimatet – men förutom att misslyckas med det målet också sannolikt gör saker ännu värre.

thefuture, Manipulativ Matte

Klimatkompensation = Att luras med siffror!

(thefuture, 2022-03-07)

Manipulativa sifferövningar ökar inte bara risken för att vi missar målet. De leder dessutom till att alla de absolut nödvändiga strukturförändringar som behövs i samhället, försenas eller kanske helt uteblir.
Samtidigt skapar de fortsatta inlåsningseffekter som, i sin tur, ytterligare försvårar för de nödvändiga förändringarna.

Ironi

Avslutningsvis lite ironi som, om inte ämnet vore så allvarligt, kunde varit riktigt roligt.

Last Week Tonight

De organisationer som påstår att de räknar och för register över klimatkompensationsprojekt inte är ansvariga inför någon. Faktum är att deras verksamhet bekostas av projekten som de säger sig ”tredjepartsverifiera”. (Jävssituation?) Vem som helst kan skapa en sådan ”verifieringsorganisation” – se t.ex när John Oliver i Last Week Tonight skapar ett… och dessutom granskar den oseriösa branschen

Honest Government Ad

The Government™ (Juice Media) har gjort en annons om netto noll år 2050 och det är förvånansvärt ärligt och informativt.

Faktaruta - Klimatkompensation
thefuture, Carbon Bucket

Hyckleriet fortsätter – skall det vara så svårt att förstå…

thefuture, blogg, Debattartikel DN och Climate Home News

Vilseledande och falska myter om klimatkompensation

thefuture, blogg, Klimatkompensation-BLUFF

5 saker du måste veta om Klimat-kompensation

thefuture, blogg, Clever accounting and Creative PR

Kompensation = clever accounting and creative PR…

thefuture, blogg, REA-Klimatkompensation

Kompensations-bluffen

thefuture, Blogg, Greenwash-Kreditkort

Utsläpp på kredit…

thefuture, blogg, Klimatkompensation for Dummies

Klimatkompensation ÄR nutidens avlatsbrev

thefuture, Blogg, Kolcykeln-1

Klimatkompensation – nutidens ”avlatsbrev”…?!

Nyhetsbrev

Anmäl dig med E-postadress för att få nyhetsbrev och blogg-inlägg från thefuture

Din prenumeration är nu registrerad! thefuture kommer att använda informationen du delger via detta formulär för att hålla kontakt med dig och för att skicka nyhetsbrev via e-post. Du kan när som helst ändra dina inställningar genom att klicka på "avregistrera/unsubscribe" längst ner i våra utskick, eller genom att kontakta oss på "info@thefuture.se". Genom att klicka på "Prenumerera" ger du ditt godkännande till att ta emot nyhetsbrev från oss.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This