Klimatkompensation = Att luras med siffror!

av | mar 7, 2022 | Blogg

Försöker vi verkligen att ställa om till en hållbar framtid – eller handlar allt bara om att slipa ner ”klimatomkostnaderna” för att kunna fortsätta med business-as-usual…?

Enligt IPCC och den samlade vetenskapen måste vi under det här decenniet halvera de globala utsläppen av växthusgaser om vi överhuvudtaget skall ha någon chans att nå Parisavtalets +1,5 – 2 °C mål och därigenom begränsa oreparerbar påverkan på mänsklighetens livsförutsättningar. För att inte tala om effekterna på den biologiska mångfalden…

Den senaste rapporten från IPCC; AR6-WGII är smärtsamt tydlig och konkret på denna punkten:

”Any further delay in concerted global action will miss a brief and rapidly closing window to secure a liveable future…”

  • Det handlar inte om ytterligare tio (8) år med vilseledning och ändlösa diskussioner…
  • Det handlar inte om fortsatt vetenskapsförnekande och vilseledande marknadsföring…
  • Det handlar inte om mer manipulativ matte och kreativ bokföring…
  • Det handlar inte om att ladda vetenskapligt baserade fakta med partipolitiska och ideologiska undertoner…
  • Det handlar inte om att försöka köpa sig fri från ansvar eller att tillämpa ”nånannanism”…
  • Det handlar inte heller om tomma löften och visionära målsättningar bortom det ”kritiska” tidsspannet…

Det handlar om omedelbart agerande – från och med nu!

 ”I want you to act as if the house was on fire, because it is !”

–  Greta Thunberg

De totala globala koldioxidutsläppen måste minska med minst 8% per år under resten av detta decenniet. En halvering av utsläppen till år 2030. Ur ett rättviseperspektiv innebär det att vi i den rikare delen av vårt globala samhälle, vi som är ansvariga för nästan 75% av alla utsläpp, måste minska med mer än 15% per år.

Hur ser det ut då – planerar, genomför och redovisar länder och företag åtgärder och minskningar på den nivån?

Det sorgliga, kortfattade och ärliga svaret – Nej, långt ifrån!

Istället försöker man hitta olika kreativa sätt att räkna för att ”blanda bort korten” så att business-as-usual kan fortsätta.

NettoNoll, Klimatneutral, Klimatpositiv…

Oavsett benämning så har de här begreppen tyvärr kommit att handla om huvudsakligen två saker:

  1. Flytta målet så långt bort i tiden, som möjligt.
  2. Klimatkompensera för dina utsläpp

Allt för att kunna fortsätta med business-as-usual och den affärsmodell som redan används.
Begrepps-inflationen har gått så snabbt och blivit så spridd att många av de här uttrycken idag helt har förlorat sitt värde.

Utdrag från tidigare blogg-inlägg:

Idag är greenwashing en heltidsaffär för ett stort antal människor, som desperat försöker försvara oförsvarbara verksamheter och affärsmodeller när planetens temperatur stiger obönhörligt högre …

”Vi har inga planer på att ställa om vår affärsmodell eller det grundläggande upplägget för vår verksamhet – så kan vi istället distrahera er med en kombination av små inkrementella förändringar på marginalen och vaga löften i en avlägsen framtid?”

thefuture, Hållbarhetskommunikation

Hållbarhetskommunikation – vilseledning, fusk och lögner?

Let the future pay for itself.

Jag vet inte var uttrycket härrör från, men första gången jag hörde det var nog i ett projekt när jag, för en amerikansk uppdragsgivare, föreslog några riktigt bra framtidsförberedelser som till en minimal kostnad skulle göra det möjligt för företaget att ha stor flexibilitet inför framtida förändringar.

Idag kan man se varianter på samma tema i t.ex nationalekonomen William Nordhaus (Nobelpristagare) idéer om en ”ekonomiskt optimal” global medeltemperatur… (Helt utan betänkligheter kring de extrema konsekvenserna detta skulle medföra för vår miljö och vårt samhälle. Helt utan den minsta tanke på de klimattippningspunkter som forskarna varnar för, inte minst i den senaste rapporten från IPCC: AR6 WGII.)

Men vi kan också se det hos mängder av företag och politiska ledare.

Genom att flytta målbilden till en tidpunkt långt bort i framtiden tar man ju bort fokus från; ”Här och Nu”.
Det innebär också att åtgärderna kan minskas eller flyttas bortom den nuvarande ”mandatperioden”. Oavsett om det gäller en politiker, en styrelseledamot eller en företagsledning – vem som är ansvarig när målet skall uppfyllas – det är ju en helt annan fråga.

Kan man sedan med hjälp av lite manipulativ matte vilseleda omvärlden, så att de tror att alla utsläpp, all resurs-användning, all inlåsning i ohållbara beteenden kan ”neutraliseras” genom att göra någon form av ”kompensations-åtgärder” i framtiden. Ja, då är det ju ”fritt fram” för business-as-usual.
Släng dig i väggen Joe Labero – Magi är ingenting jämfört med det här trolleriet…

En annan fördel är ju, om vilseledningen fungerar, då spelar ju inte utsläppens storlek, resursutnyttjandets omfattning etc. längre någon roll. De kan ju alltid mötas med lika stora ”kompensationsåtgärder”…
M.a.o – det är fritt fram för fortsatt tillväxt…

Exempel:
Titta t.ex på MAX snabbmat: På 10 år har man mer än tredubblat sina absoluta CO2-utsläpp. En ökning på i snitt 11% per år. Man påstår ändå att man är ”klimatpositiv” tack vare att man betalar pengar till ett företag som planterar träd i Uganda, Nicaragua och Mexico. En ”kompensationsmetod” som helt saknar vetenskaplig evidens.

Man behöver ju uppenbarligen inte alls minska sina absoluta utsläpp. Det är ju bara att släppa ut och betala lite mer för ”kompensation”. (Jmf. ”Avlatsbrev”)

Att detta samtidigt medför att de strukturella förändringar av matvanor, transportsystem, jordbruksmetoder etc, som är absolut nödvändiga för att klara en global omställning, försenas… Det bryr sig ju inte MAX om – för dem är det viktigare att den egna affärsmodellen, omsättningen, tillväxten och aktieutdelningen inte störs.

I den senaste IPCC-rapporten kallas detta; Maladaptation – missanpassning på svenska. Åtgärder som ignorerar eller motverkar de förändringar som verkligen behövs.

Klimatkompensation

Den här artikeln skall inte handla så mycket om faktumet att klimatkompensation helt saknar vetenskaplig grund för att det överhuvudtaget fungerar. Istället skall vi titta på hur man med kreativ bokföring och manipulativ matte lurar och vilseleder.

Fakta om klimatkompensation finns i artiklarna i faktarutan nedan. Om du inte känner till grundläggande fakta, t.ex inte vet vad den snabba- resp. den långsamma kolcykeln är – läs på! – låt dig inte bli lurad!

Faktaruta - Klimatkompensation
thefuture, Carbon Bucket

Hyckleriet fortsätter – skall det vara så svårt att förstå…

thefuture, blogg, Debattartikel DN och Climate Home News

Vilseledande och falska myter om klimatkompensation

thefuture, blogg, Klimatkompensation-BLUFF

5 saker du måste veta om Klimat-kompensation

thefuture, blogg, Clever accounting and Creative PR

Kompensation = clever accounting and creative PR…

thefuture, blogg, REA-Klimatkompensation

Kompensations-bluffen

thefuture, Blogg, Greenwash-Kreditkort

Utsläpp på kredit…

thefuture, blogg, Klimatkompensation for Dummies

Klimatkompensation ÄR nutidens avlatsbrev

thefuture, Blogg, Kolcykeln-1

Klimatkompensation – nutidens ”avlatsbrev”…?!

Egentligen borde ju det räcka med kunskap, om man är seriös. Om vetenskapen tydligt visar att klimatkompensation inte fungerar, varför fortsätter då företag ändå att påstå att de ”klimatkompenserar”?

Man kan ju hoppas att de nya lite striktare kraven på hur man får marknadsföra ”klimatkompenserade” produkter till konsumenter i alla fall minskar lögnerna och vilseledandet. Bl.a Danmark kräver nu tredjepartsverifierade LCA-analyser mm och Konsumentverket har kommit ut med nya riktlinjer etc.

Det är ju inte konsumenterna som vill ha vilseledande löften om något som inte ger verklig klimatnytta. 
Ingen konsument vill ha lögner som medför att vår och våra barns framtid på den här planeten äventyras.

Men sannolikt räcker inte detta speciellt långt. Handeln med kompensation har attraherat allt större aktörer och genererar allt mer pengar. Nästan alltid i en ganska obskyr värld som innehåller både offshorebolag och skatteparadis och med högst begränsad insyn. Tillsammans med det faktum att inget ansvar, utöver det etiska och moraliska ansvaret som följer av att lura och bedra sina kunder, i praktiken kan utkrävas. Har det gjort ”kompensationshandel” till en av ekonomins verkliga skumraskområden.

Certifieringsorganisationer som refererar till ackrediteringsorganisationer som refererar till certifieringssystem som granskas av tredjepartsorganisationer som upphandlas av de egna organisationerna som oemotsagda påstår att de stödjer Parisavtalet, att just de är ”industry standard” o.s.v i en helt ogenomtränglig väv av påståenden. Alla naturligtvis helt utan verkligt ”ansvar”, vilket oftast framgår av det finstilta – där det istället står att den som köper kompensationen bär det fulla ansvaret…

Manipulativ matematik

Även om matte oftast är väldigt logiskt, så kan man luras med hjälp av siffror.

Det är ju t.ex inte ovanligt att man hör kommentarer som:  ”Nu har jag inte använt mig av plastpåsar på ett helt år – då kan jag kosta på mig en flygresa…” Ungefär som att man har en ”personlig kvot”, eller att man kan ”spara ihop” utsläppsrättigheter som man kan använda efter eget tycke och smak…

Kompensera fossil energi med fossilfri…

Ibland kan man läsa påståenden om att man ”kompenserar” sina utsläpp genom att investera i solceller eller vindkraft som i sin tur ersätter gammal fossilbaserad elgenerering. Ofta i något annat land, ”där det är billigare”, men ibland även i Sverige.

Ta en titt på diagrammet här bredvid.

Vad händer om den högra stapeln, som representerar ”gammal fossilbaserad el-generering”, försvinner genom att den ersätts med fossilfri sol- eller vindkraft?

Påverkar det företagets nya utsläpp?
(Den vänstra stapeln)

NEJ! – det påverkar inte det nya utsläppet alls.

thefuture, Kompensation, fossilfri el istället för fossil.

Hur var det nu forskarna sa; Utsläppen måste minska med mer än 15% per år. Då är det ju inte OK att med hjälp av en sifferlek byta ut ett existerande utsläpp mot ett nytt. Nyttan för atmosfären uteblir ju helt.
(Effekten på den ackumulerade koldioxidhalten i atmosfären motsvarar kurva B i diagrammet nedan.)

Det är ju ganska enkel matematik.

 …och påståenden i stil med; ”Vi bidrar i alla fall till att de totala utsläppen inte ökar”, är ju bara löjligt!

Exempel
Om man bygger en ny byggnad, anstränger sig riktigt rejält, räknar noggrannt på koldioxidutsläppen och försöker använda de miljövänligaste materialen man kan hitta, så är det ändå, i princip, omöjligt att bygga en helt klimatneutral byggnad. Det tror jag alla förstår.

Om man då ändå påstår att den resterande ”klimatskulden” kan kompenseras genom att t.ex installera solceller på en annan byggnad för att därigenom minska den andra byggnadens energibehov/utsläpp så luras man! På samma sätt blir det ju om man påstår att den resterande ”klimatskulden” kompenseras med någon annan typ av ”klimatkompensation” t.ex vindkraft eller solceller som ersättning för gammal kolkraft långt bort i något annat land.

Att byta ut ett utsläpp mot ett annat – innebär ju inte att utsläppen minskar!

…och alla påståenden om att ”kompensationsprojekten” bidrar till lokalsamhällens utveckling, mer ekonomisk jämlikhet, renare luft etc. som klimatkompensationsföretagen gärna påstår, förändrar ju inte utsläpps-matematiken överhuvudtaget.
I sammanhanget innebär det bara ytterligare greenwash.

Manipulera bokföringen…

Den här typen av bokföring kunde man tidigare bl.a hitta hos nästan varje energibolag i Sverige.
…Jag tror att det var ett konsultföretag från västsverige som hittade på och spred redovisningsmodellen…

Man tillämpade ”klimatbokslut” där man förde in alla ”nyttor” på liknande sätt som debet/kredit i vanlig ekonomisk bokföring.

I exemplet görs en bilresa till ett möte, ToR Helsingborg – Stockholm. Utsläppet från bilkörningen bokförs som ”tillförd klimatpåverkan”. Men eftersom man valde bilen, så undvek man ju att ta flyget – utsläppet från flygresan bokförs då som ”undviken klimatpåverkan”.

thefuture, Kompensation, undviken klimatpåverkan

Enkel subtraktion i bokslutet visar då att utsläppet från bilresan faktiskt blev negativt… en ”kolsänka” (?!)

Med kreativ bokföring man ju ”bevisa” nästan vad som helst… Debit/kredit-idén; att alla val man gör motsvaras av alternativa val som man inte gör, i kombination med egna påhittade systemgränser ger ju ”fantastiska” möjligheter.

…om en elbil hade använts istället för en flygresa, hade det ju faktiskt varit ännu mer ”Klimatpositivt” (!?)… Tänk om man valt ett videomöte – hade man då kunnat tillgodoräkna sig både att man inte åkte bil och inte åkte flyg… Eller om man valde att inte alls delta i mötet, hade då utsläppet från den inte genomförda flygresan kunnat räknas som ett ”tillgodohavande” inför en framtida Thailandsresa…?

Påståendet att ett faktiskt utsläpp kan kvittas mot något som bara är påhittat innebär ju inte att utsläppen minskar.

(Effekten på den ackumulerade koldioxidhalten i atmosfären motsvarar kurva A i diagrammet nedan.)

En företrädare från ”konsultföretaget” påstod t.o.m, baserat på samma bokslutsmodell, att man genom att elda upp plast i värmeverk faktiskt bidrog till att minska de globala koldioxidutsläppen. Genom att ”kompensera” utsläppen från förbränningen med nyttan: ”undvikna utsläpp från plast på deponi”, så påstods att det i princip är ett ”noll-summa-spel”…
…synd då att plast som ligger på deponi, kan ligga i tusen år utan att förmultna och avge koldioxid…

Samma organisation drev för många år sedan även idén om att man vid vid primärenergi-beräkningar skulle tillgodoräkna avfallsindustrin en ”kvittblivningsfaktor” för att man eldade upp något som ingen ville ha…(?!)

Använd ”hittepå” i kalkylen…

Att ”kompensera” för utsläpp genom att investera i trädplanteringar eller andra ”naturliga lösningar” är nog ändå det vanligaste påståendet. Att den typen av lösningar saknar vetenskaplig bevisning (Se faktarutan ovan)  verkar ju inte besvära de som tillämpar det.

Ta en titt på diagrammet här bredvid.

Vad händer när/om den högra stapeln, som här representerar en kolsänka i form av ”trädplantering”, försvinner genom att skogen dör av ålder, skadeinsekter, brinner upp eller avverkas?

Rätt – all upptagen koldioxid återgår till atmosfären

Påverkar det företagets nya utsläpp?
(Den vänstra stapeln)

NEJ! – det påverkar inte det nya utsläppet alls.

thefuture, Kompensation, trädplantering

Hur var det nu forskarna sa; Utsläppen måste minska med mer än 15% per år. Då är det ju inte OK att påstå att man kan ”kvitta” faktiska utsläpp med ovetenskapliga påståenden. Nyttan för atmosfären uteblir ju.

Det är ju ganska enkel matematik.

Att påstå att ett utsläpp kan kompenseras med en kolsänka som saknar vetenskaplig bevisning och garantier för att den verkligen fungerar – innebär ju inte att utsläppen minskar!

(Effekten på den ackumulerade koldioxidhalten i atmosfären motsvarar kurva A i diagrammet nedan.)

…och även här är alla påståenden om att ”kompensationsprojekten” bidrar till lokalsamhällens utveckling, mer ekonomisk jämlikhet, renare luft etc. ganska ”löjliga”- det förändrar ju inte utsläppsmatematiken.

Strunta i balansräkningen…

Naturens kretslopp eftersträvar balans.

thefuture, blogg, kolcykler/balans/förråd

Om koldioxid med fossilt ursprung släpps ut i atmosfären så kommer en del av koldioxiden tas upp av biosfären, en del av hydrosfären medan en del stannar kvar i atmosfären, så att balansen i den snabba kolcykeln bibehålls.

Omvänt fungerar det på samma sätt. Om man sänker koldioxidhalten i atmosfären innebär det att koldioxid från biosfären och hydrosfären, över tid, kommer att överföras till atmosfären så att balansen i den snabba kolcykeln återfås.

I praktiken innebär det ju t.ex att; om lagringen i biosfären ökar t.ex genom att skövlingen av skog stoppas, så ökar det totala naturliga utbytet av koldioxid mellan biosfären och atmosfären. Detta påverkar då även utbytet mellan atmosfären och hydrosfären – tills balans uppnås. Tidsskalan för alla dessa balanserande ”flöden” varierar högst betydligt. (Från årstidsväxlingar till 100-tals år)

Det är alltså inte så att kolinlagringen i någon av sfärerna helt plötsligt kan ökas betydligt – eftersom de i princip fungerar som kommunicerande kärl. Kolcyklerna fungerar ju inte heller som en isolerad företeelse. De är bara beståndsdelar av det fantastiska, komplexa och sammankopplade ”nätverk” som omfattar alla jordens naturliga kretslopp.

Den enda möjligheten att varaktigt sänka koldioxidhalten i atmosfären är att minska den totala mängden koldioxid i hela den snabba kolcykeln och överföra den till den långsamma kolcykeln – ner i berggrunden. Det är så de planetära systemen har fungerat i miljarder år.

Att påstå att fortsatta utsläpp av fossil koldioxid kan ”kvittas” mot att man försöker stuva om kol mellan olika sfärer i den snabba kolcykeln, t.ex genom trädplantering är ju en lögn – det innebär ju inte att utsläppen minskar.

(Effekten på den ackumulerade koldioxidhalten i atmosfären motsvarar kurva A i diagrammet nedan.)

Balansräkningen kan också ju vara något att tänka på när man t.ex tittar på DACCS-anläggningar (Direct Air Capture with Carbon Capture & Storage) För varje ton koldioxid som man suger upp ur atmosfären, så kommer alltså biosfären och hydrosfären att försöka neutralisera detta så att balansen återställs – det räcker alltså inte med att minska mängden bara i atmosfären… I bilden ovan kan du se de ungefärliga mängderna kol som finns i respektive sfär och flödena mellan olika sfärer.  

Årliga koldioxidutsläpp ackumuleras…

Om man hela tiden tillför mer koldioxid med fossilt utsprung till den snabba kolcykeln än vad som samtidigt bortförs, så ackumuleras mängden koldioxid. Läs mer om kolcyklerna i faktarutan ovan.

Genom att bl.a. analysera olika kol-isotoper har forskarna kunnat kartlägga hur länge koldioxid med fossilt ursprung stannar kvar i atmosfären. Det visar sig att koldioxiden stannar väldigt, väldigt länge. 100 år efter koldioxidutsläppet finns ca 75% kvar. Efter 1.000 år finns fortfarande ca 40% kvar och efter 10.000 år finns ca 25% kvar…!

Om man adderar varje års koldioxidutsläpp, med en ”inbyggd” minskningstakt enligt ovan, och sedan ”läser av” den ackumulerade koldioxidmängden år-för-år kan man skapa en enkel matematisk modell. Modellen kan sedan användas för att simulera olika scenarion. (Verklighetens klimat är naturligtvis betydligt mer komplex och innehåller dessutom olika ”tröskel-nivåer” etc.)

Men för att få en övergripande förståelse av sambandet mellan utsläppsförändringar och ackumulerad koldioxidnivå fungerar den enkla modellen bra.

thefuture, Koldioxidkurva-2022

Scenarion

A

BAU

Motsvarar ”business-as-usual”. Utsläppen fortsätter att öka med ca +2% per år. ”Exponentiell ökning”

"STOPP"

Utsläppsökningen stoppas.
Utsläppen fortsätter på nuvarande nivå.

Max +2,0 °C

”Utsläppsbudget*” för Max. +2,0 °C,
enl. IPCC
Utsläppen minskar med ca >3% per år

Carbon Law

”Carbon Law”
Utsläppshalvering varje decennium
Utsläppen minskar med ca 7% per år

Max +1,5 °C

”Utsläppsbudget*” för Max. +1,5 °C,
enl. IPCC
Utsläppen minskar med >15% per år

*/ I stort sett alla IPCC:s scenarior förutsätter, utöver kraftfulla utsläppsminskningar, dessutom att avsevärda mängder koldioxid bortförs från den snabba kolcykeln med hjälp av ”negativa emissioner” t.ex: CCS, BECCS, DACS. Kurvorna avser genomsnittlig global reduktionstakt. Av rättviseskäl måste världens ”stora utsläppare” minska sina utsläpp betydligt snabbare. 

Insikt

När man kopplar de årliga utsläppen av koldioxid med fossilt ursprung till den ackumulerade halten av koldioxid i atmosfären, ser man tydligt effekterna av koldioxidens långa ”uppehållstid”. Det blir också otroligt tydligt att den enda realistiska möjligheten att få ner koldioxidhalten i atmosfären och därmed också begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen är genom en snabb och omfattande minskning av utsläppen.

Manipulation av siffror är inte detsamma som verklig utsläppsminskning.

Det finns bara två sätt att reducera mängden koldioxid på ett sådant sätt att Parisavtalets mål om max 1,5 °C resp. max 2,0 °C global temperaturökning skall kunna innehållas.

  • Stoppa ytterligare utsläpp av koldioxid till den snabba kolcykeln.
  • Minska den totalt ackumulerade mängden koldioxid i den snabba kolcykeln.

Manipulativa sifferövningar ökar inte bara risken för att vi missar målet. De leder dessutom till att alla de absolut nödvändiga strukturförändringar som behövs i samhället, försenas eller kanske helt uteblir.
Samtidigt skapar de fortsatta inlåsningseffekter som, i sin tur, ytterligare försvårar för de nödvändiga förändringarna.

Hur påverkas människors motivation till förändring av att vissa företag påstår att förändringen inte behövs? Att det räcker med att betala lite pengar till någon aktivitet med obevisad vetenskaplig nytta. 

Nyhetsbrev

Anmäl dig med E-postadress för att få nyhetsbrev och blogg-inlägg från thefuture

Din prenumeration är nu registrerad! thefuture kommer att använda informationen du delger via detta formulär för att hålla kontakt med dig och för att skicka nyhetsbrev via e-post. Du kan när som helst ändra dina inställningar genom att klicka på "avregistrera/unsubscribe" längst ner i våra utskick, eller genom att kontakta oss på "info@thefuture.se". Genom att klicka på "Prenumerera" ger du ditt godkännande till att ta emot nyhetsbrev från oss.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This